Kontakt

Svenska Europarörelsen
 
c/o Stefano Giangiacomo
Västerled 39
167 55 Bromma
070-600 26 80
info@svenskaeuroparorelsen.se

Föreningens bankgironummer : 419-6853

Eu rörelsen Sverige