Hör Froman om Frankrike 13 februari

Träffpunkt Europa 13 februari med Ingmarie Froman om vårens val i Frankrike

Kan Marine Le Pen vinna?

Välkommen till Träffpunkt Europa – om det franska presidentvalet. Ett val som kan få ödesdigra konsekvenser för ett krisdrabbat EU.

Ingmarie Froman är tidigare korrespondent i Paris och Bryssel  för Sveriges Television och Sveriges Radio

Måndag 13 feb, kl 18  Europahuset, Regeringsgatan 65

Anmäl er senast fredag 10 februari till info@svenskaeuroparorelsen.se

Observera att Svenska Europarörelsens årsmöte hålls 17.30.

Välkomna

Träffpunkt Europa: Ovisst val i Frankrike

Hörsalen på Svenska Institutet blev fullsatt när Europarörelsen bjöd på seminarium om det kommande presidentvalet i Frankrike, och flera intresserade blev kvar i väntelistan. Vid talarstolen stod Ingmarie Froman, Frankrikekännare och tidigare korrespondent för SVT och SR i Paris och Bryssel, och Göran von Sydow, statsvetare och ställföreträdande direktör vid Sieps.

Valet i Frankrike har hamnat i skuggan av presidentvalet i USA. Trots att den politiska veckan har varit händelserik i Frankrike, med en nyutgiven bok om Hollande, republikanernas premiärval som sparkades igång medan vårt seminarium pågick, samt ett avbokat besök av Putin, har svenska medier rapporterat endast om det senaste.

Att presidentkandidater ber om väljarnas förtroende i ett premiärval är en nyhet i Frankrikes politik. Ingmarie Froman har upplyst oss om hur den nya valprocessen kommer att gå till, vilka är de främsta kandidaterna inom både republikanerna och socialisterna, hur de profilerar sig och vilka möjligheter och utmaningar de möter när maktspelet kring huvudkandidaterna avgörs utanför partiernas korridorer.

Därefter har Göran von Sydow påmint oss i ett snabbt historiskt tillbakablick om den femte republikens presidenters roll i utformningen och utvecklingen av EU och vilka utmaningar Frankrike står inför, med en växande euroskepticism och krav på att skriva om EU-fördraget, samtidigt som maktbalansen fortsätter hålla Front National borta från den nationella församlingen.

 

Se bilder från Träffpunkten

Stärk civila organisationernas roll i EU-arbetet – Vårt remissvar på SOU ”EU på hemmaplan”

I vintras presenterade utredningen ”EU på hemmaplan” flera förslag  för att öka kunskaperna om och möjligheterna till inflytande och delaktighet för medborgarna i det europeiska samarbetet.

Svenska Europarörelsen har i sitt remissvar på utredningen framhållit betydelsen av stöd till de civila organisationernas  det arbetet. Vårt yttrande återges här nedan:

Enligt utredaren är kunskaperna om EU i Sverige ”pinsamt låg” (Europaportalen 2016-02-01). I betänkandet finns en rad belägg för detta. Särskilt allvarlig är enligt vår mening de dåliga kunskaperna hos lärare – till och med på högskolor och universitet – vilket naturligtvis leder till att elever och studenter inte heller får grundläggande kunskaper och EU och dess roll för Europa och Sverige.

Att denna nedåtgående kunskapsspiral måste brytas är uppenbart och utredningen lägger fram flera förslag i det syftet. Vi menar att detta är ett område där även civilsamhället och organisationer, som den partipolitiskt obundna Svenska Europarörelsen och liknande, kan bidrag med kunskaper och engagemang. Det handlar således inte enbart om att förbättra utbildningen och informationen till lärare och andra inom skolan, utan också om att öppna skolan för omvärlden, och ge nödvändiga resurser för det.

När det gäller den andra huvudpunkten i betänkandet, att främja insyn och delaktighet, lägger betänkandet stor vikt vid möjligheten för såväl medborgare och olika intressenter att komma in tidigare än i dag i beslutsprocessen. Det förutsätter bättre information och samråd från bland andra regeringen, kommuner och myndigheter. Även i det här fallet vill vi lyfta fram civilsamhällets möjlighet att vara en länk till medborgarna. De ideella organisationerna kan ge värdefulla bidrag genom att också lyfta fram kulturella och sociala frågor som kan väcka djupare engagemang än olika konkreta, men ibland snåriga, lagstiftningsprocedurer.

Den tredje huvudpunkten gäller åtgärder för att förbättra tillgången till information. Utredningen visar hur informationen om EU blivit sämre under senare tid. Mediernas rapportering har minskat om omfattning, riksdagens EU-upplysning har begränsats och myndigheters och andras informationsinsatser är sporadiska och utan systematik. Inte minst allvarligt är de politiska partiernas bristande engagemang.

I avsnittet där dessa frågor berörs nämns även det civila organisationerna, bland andra Svenska Europarörelsen, vilka anses ha en ”mycket viktig informationsförmedlande roll”.  Utredningen konstaterar dock att ”jämfört med i vissa andra länder får dock dessa organisationer och evenemang sällan brett genomslag i den offentliga debatten”.  Det är möjligen sant även om vi för vår del har märkt ett stor intresse för vår satsning på att nå unga människor i vår samtalsserie Café Europa och vår årliga utmärkelse Årets europé.

För att de civila organisationerna ska få större genomslag för sitt arbete med Europafrågor krävs att möjligheterna till projektstöd och andra möjligheter till deltagande och erkännande från myndigheters sida blir mer likartade dem i andra jämförbara länder.

Avslutningsvis ser vi positivt på de förslag som förs fram i betänkandet och vi vill efter förmåga gärna medverka till såväl större kunskaper, engagemang och medborgarinflytande i europeiska frågor.
Antaget av styrelsen för Svenska Europarörelsen 17 maj 2016.Logga original

Årets europé prisas för handlingskraft och optimism

andra bild

– Jag är jättestolt, sade ICA-handlaren Jonas Berg när han på Europadagen den 9 maj mottog utmärkelsen Årets europé. Han fick priset för sin ”handlingskraft och optimism” då han under många år sysselsatt hundratals flyktingar i sin butik.

I sitt tacktal sade Jonas Berg att det framför allt är lustfyllt och roligt att arbete med att hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden.

– Det är inte heller så svårt, men det kräver mod och att vi alla engagerar oss mer. Vi kan inte lita till att andra ska lösa problemen.

Med sig på scenen på Södra Teatern i Stockholm hade han två av sina anställda, Dyana Zaia och Shahad Hassan. De är båda flyktingar från Irak och började hos Jonas Berg som praktikanter och är nu själva fastanställda handledare på ICA Maxi i Södertälje.

Utmärkelsen delades ut av Rosie Rothstein, ordförande i Svenska Europarörelsen. Hon betonade att just det vardagliga och viktiga arbete som Jonas Berg utför är ett gott exempel på de grundläggande värden om solidaritet och medmänsklighet som Europadagen handlar om.

Svenska Europarörelsen delar årligen ut utmärkelsen Årets europé. Juryns motivering för i år lyder:


”När hundratusentals människor söker en fristad i Europa från krig och förföljelse utmanas våra gemensamma grundvärderingar. Där många oroar sig för starka motsättningar ser dock ICA-handlaren Jonas Berg möjligheter och hopp. Han har under flera år tagit emot hundratals utsatta människor som fått praktik eller anställning i hans butik ICA Maxi i Södertälje. På ett konkret sätt försvarar Jonas Berg med sitt engagemang centrala värden som medmänsklighet och tolerans och utses därför till Årets europé 2016”.

 

Första bild

 

Kolla på videon från när utmärkelsen delas ut

Läs också Jonas Berg intervju i arbetet.se

Mer om Årets Europé 2016 i media Europaportalen Dagens Handel,