Träffpunkt Europa

Träffpunkt Europa är en mötesplats för samtal och dialog om Europa. En gång i månaden (nu tillbaka efter en sommarpaus!) bjuder vi in till öppen och kritisk debatt om aktuella Europafrågor. Vi belyser Sveriges roll i Europa och Europas roll i Sverige.

Forskare, skribenter, politiker och andra opinionsbildare är flitiga gäster som debattörer på Träffpunkt Europa.


Träffpunkt Europa: Turkiets valvår

Årets femte Träffpunkt Europa handlar om president- och parlamentsvalen i Turkiet. Ingen av presidentkandidaterna lyckades nå 50 % av rösterna i den första omgången den 12 maj, vilket innebär att det blir en andra omgång den 28 maj. Samtidigt ser president Recep Tayyip Erdoğans AKP-ledda allians ut att ha säkrat en egen majoritet i parlamentsvalet. Hur ser utgångsläget ut inför en andra omgång i presidentvalet? Hur är stämningen i Turkiet? Vilken betydelse har utfallet för landets riktning framåt? Vad kan vi förvänta oss i relationerna till EU? Och hur, om alls, påverkas Sveriges Nato-anslutningsprocess?
 
För att diskutera dessa och andra frågor har vi en panel som består av:
 
Michael Sahlin, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) samt tidigare ambassadör i Turkiet,
 
Emma Bouvin, Turkiet- och Mellanösternkorrespondent på Dagens Nyheter,
 
Samtalet leds av Aras Lindh, Turkietanalytiker vid Utrikespolitiska institutet.
 
Tid: 22 maj 2023 kl 18:00-19:30
Plats: Hagagatan 2, Stockholm, i Byggnadsarbetareförbundets lokaler
Anmälan sker till: info@svenskaeuroparorelsen.se
 
Samtalet sker i samarbete med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).
 
Välkomna!
 

Träffpunkt Europa: Sverige och EU:s energimarknad

Sverige har normalt ett stort energiöverskott och är bland de länder i EU som exporterar mest el. Vi är också oberoende av naturgas för vår elproduktion, den energikälla som blivit knapp på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ändå har våra elpriser rusat. Vad beror det på? Beror det på EUs energimarknad och hur den fungerar eller beror det på brister i funktionen av den svenska energimarknaden såsom kapacitetsbrist i stamnätet eller brister i regleringen av elbolagens nätavgifter? Ju större det svenska elbehovet blir desto viktigare blir också aspekter på vår energisäkerhet. Hur påverkas den av EU?
 
Det råder stor politisk enighet om att Sveriges behov av el kommer att öka kraftigt till 2045. Beräkningarna varierar beroende på i vilken takt elektrifieringen av industri, transporter och övriga samhället går. Även energieffektivisering och digitalisering spelar in. Hur hänger allt detta ihop? Hur går prisbildningen på el till? Vilken roll spelar EU? Vilken roll spelar Sverige? Och hur kan vi tillsammans bygga en mer hållbar energiomställning?
 
Seminariet är på engelska och är ett samarrangemang mellan Svenska Europarörelsen, EU-kommissionen och Svenska Paneuropaföreningen.
 
Program:
 
11.00-11.30 Coffee
 
11.30 Sweden and the EU electricity market – future problems and opportunities. Tomas Kåberger, professor at Chalmers University of Technology
 
11.45 Can EU targets and regulations provide stable and reliable electricity? Lennart Söder, professor at the Royal Swedish Institute of Technology
 
12.00 Sweden and the EU energy market – how can we improve energy efficiency together? Cajsa Bartusch Kätting, professor at Uppsala University
 
12.15 The energy strategy of the EU Commission and the possible roles for Sweden. Elaine O’Connell, policy officer, internal energy market, European Commission DG ENER
 
12.30 Panel discussion including questions from the audience
 
13.00 End of seminar
 
Moderator: Tomas Kåberger
 
Tid: 15 maj 2023 kl 11:00-13:00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmälan senast 11/5 till info@svenskaeuroparorelsen.se
 
Välkomna!
 

Träffpunkt Europa: Europa och Kina

Årets tredje Träffpunkt Europa har temat Europa och Kina. Måste Sverige och de andra europeiska länderna välja sida i konfrontationen mellan USA och Kina? Hur hanterar vi det beroende av Kina vi byggt upp? Uppträder EU som en gemensam aktör eller ökar spänningarna inom unionen? Vilka utmaningar gäller just för Sverige? Hur påverkas säkerhet, handel, teknologiutbyte, investeringar, forskning och kultur av den ökade konfrontationen, med nu också ökande spänningar kring Taiwan? Emanerar allt detta elände ur en enda källa: det kinesiska kommunistpartiet?
 
Dessa frågor kommer att beröras och bemötas av en panel som består av:
 
Katarina Engberg, säkerhetspolitisk analytiker och tidigare departementsråd, knuten till SIEPS i Stockholmfil dr. i freds- och konfliktforskning Uppsala universitet och Master in Public Affairs, Harvard Kennedy School of Government. Hon har varit Fellow och gästforskare vid Harvards Weatherhead Center for International Affairs och med forskningserfarenhet från  Lissabon-universitet,
 
Björn Jerdén, statsvetare och chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet, med forskningserfarenhet från Chengchiuniversitet i Taiwan och Harvard. Mellan 2016 och 2020 var han chef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet,
 
Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker med bakgrund som Kinaekonom och säkerhetspolitisk analytiker i näringslivet (Ericsson, East Capital, Consilio International) och på Försvarsmaktens underrättelsetjänst (MUST).
 
Jens Odlander, vice ordförande för Svenska Europarörelsen, ambassadör och författare, leder samtalet.
 
Tid: 26 april 2023 kl 12:00-13:00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmälan senast 24/4 till info@svenskaeuroparorelsen.se.
 
Efter samtalet bjuder vi på kaffe och mingel.
 
Välkomna!
 

Träffpunkt Europa: Euron – 20 år sedan den svenska folkomröstningen

Årets andra Träffpunkt Europa har temat euron som har varit många EU-länders gemensamma valuta i drygt 20 år, och nu senast antagen av Kroatien vid årsskiftet 2023. Hur har den gemensamma valutan påverkat sammanhållningen och samarbetet inom EU? Blev euron det kitt som skulle knyta medlemsländerna tätare samman? Hur har euron påverkat Europa ekonomiskt och politiskt? Och är det dags för Sverige att byta kronan mot euron?
 
Dessa frågor kommer att beröras och besvaras av en panel som består av:
 
Lars Calmfors, nationalekonom och professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han var ordförande i EMU-utredningen, Calmforsutredningen, som 1996 rekommenderade regeringen att avvakta med att införa euron. Vid folkomröstningen 2003 om Sverige skulle införa euron, förespråkade Calmfors ett inträde,
 
Henrik Brors, journalist samt politisk analytiker och kommentator. Han har varit chef för TT:s ekonomiredaktion, EU-korrespondent i Bryssel och chef för DN:s politikredaktion. Idag driver han webbsajten Om Europa,
 
Leif Pagrotsky, politiker (S) som innehaft flera olika ministerposter i socialdemokratiska regeringar samt suttit i Sveriges riksdag, även en aktiv företrädare för nej-sidan i folkomröstningen om euron år 2003,
 
Sakke Teerikoski, leder samtalet. Han är ledamot av Svenska Europarörelsens styrelse där han är internationell sekreterare.
 
Samtalet arrangeras tillsammans med EU-kommissionens kontor i Stockholm.
 
Tid: 21 februari 2023 kl 12:00-13:00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmälan senast 20/2 till info@svenskaeuroparorelsen.se.
 
Efter panelsamtalet bjuder vi på kaffe och mingel. Kl 13:30 fortsätter programmet med föreningens årsmöte 2023.
 
Välkomna!
 

Träffpunkt Europa: Hur påverkas EU-samarbetet av de högernationalistiska partiernas framgångar?

Hur har framväxten av högerntionalistiska partier i Europa påverkat samarbetet och sammanhållningen inom EU? På vilket sätt har högernationalisternas valframgångar satt sin prägel på Europasamarbetet på lång och kort sikt? Detta försöker vi belysa i ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm.
 
Medverkande i diskussionen:
 
Christofer Fjellner (M), oppositionsråd Stockholm stad och tidigare Europaparlamentariker 2004-2019,
 
Jytte Guteland (S), riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker 2014-2022,
 
Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som bevakat högernationalistiska rörelser under många år,
 
Anna Söderström, forskare på Sieps som studerat EU:s nya villkorsmekanism och utmaningar i rättsstatsfrågan.
 
Samtalet modereras av Sigrid Bøe.
 
Tid: 27 januari 2023 kl 12:30-13:30 (välkomna in fr.o.m. 12:00!)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
 
Välkomna!
 

Träffpunkt Europa: Ryssland och Europa – är en bättre relation möjlig?
Författarsamtal med Bengt Jangfeldt

Efter Rysslands invasion av Ukraina är landets förhållande med Europa nära fryspunkten. I boken Vi och dom. Om Ryssland som idé beskriver författaren Bengt Jangfeldt hur inställningen till Europa och europeiska värderingar har växlat och splittrat Rysslands härskare, tänkare och folk ända sedan Peter den stores dagar. Under Vladimir Putin dominerar åter föreställningen om att Ryssland utgör en civilisation som är överlägsen den europeiska. Hur och varför har sådana tankar utvecklats? Vilken betydelse har idén om den särartade ryska civilisationen för kriget i Ukraina? Kan utvecklingen svänga på nytt och Ryssland åter sträva efter ett närmande till Europa?

 

Välkomna till Träffpunkt Europa med Rysslandskännaren och författaren Bengt Jangfeldt! Samtalet leds av Annika Ström Melin.

 
Tid: 20 oktober kl 12:30-13:30. Kaffe och smörgås serveras från klockan 12.
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmälan: info@svenskaeuroparorelsen.se
 
Seminariet sänds även över vår Facebook-sida. Välkommen att ställa frågor via Facebook-chatten.

Välkomna!


Träffpunkt Europa: Författarsamtal med Joakim Medin: Ungern efter valet

Årets fjärde Träffpunkt Europa tar oss till Ungern, där Viktor Orbán alldeles nyligen säkrat ytterligare en mandatperiod i ett land där demokratins förutsättningar ser allt dystrare ut.
 
Joakim Medin är frilansjournalist som länge följt den politiska utvecklingen i Ungern. Han har skrivit boken Orbánistan: Rädsla och avsky i det illiberala Ungern (2018), som följer händelseutvecklingen fram tills föregående val. Sedan dess har rättsstatsprincipen och medias frihet i landet klämts hårdare åt. Utvecklingen har följts med oro på EU-nivå och av övriga medlemsstater, och nyligen har tongångarna hårdnat mot Ungern. Samtidigt har Orbáns politik också inspirerat närliggande länders aspirerande ”strongmen”. Nu ska hans parti Fidesz styra i fyra år till. Vart är Ungern på väg politiskt? Kan det att sluta i ett utträde ur EU? Och vad har valrörelsen som gick att lära oss om det politiska landskapet i Ungern idag?
 
Samtalet kommer även att kort gå in på valen i Serbien (3/4) och Slovenien (24/4). Joakim Medin har följt även dessa. Kan en ”Orbán-effekt” skådas även i dessa val?
 
Tid: 27 april kl 13:00 (välkomna in fr.o.m. 12:30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
 
Seminariet sänds även över vår Facebook-sida. Välkommen att ställa frågor via Facebook-chatten.

Välkomna!


Träffpunkt Europa: Frankrike inför presidentval i april och parlamentsval i juni

Årets tredje Träffpunkt Europa tar oss till Frankrike, där folket gör sig redo för att gå till valurnorna.
 
Vilka är de aktuella politiska frågorna i Frankrike och vilka frågor driver de många presidentkandidaterna och partierna? Vilken betydelse har sittande president Emmanuel Macrons agerande i samband med Rysslands invasion av Ukraina för de kommande valen? Frankrike är denna vår dessutom ordförande i EU, vilket innebär att Frankrike är ordförande vid alla sammanträden inom EU. Har ordförandeskapet någon inverkan på Macron i presidentvalet?
 
Seminariet är ett samtal med Alice Petrén, som under lång tid varit Sydeuropakorrespondent för Sveriges Radio i Paris och bevakat flera presidentval.
Samtalsledare: Robert Cloarec, styrelseledamot i Svenska Europarörelsen.
 
Tid: 24 mars kl 13:00 (välkomna in fr.o.m. 12:30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
 
Seminariet sänds även över vår Facebook-sida. Välkommen att ställa frågor via Facebook-chatten.

Välkomna!

 


Träffpunkt Europa: Vägen mot klimatmålen – hur ligger vi till?

Välkomna till 2022 års andra Träffpunkt Europa som ska handla om EU:s klimatpolitik!
 
För tre månader sedan ägde klimattoppmötet COP26 rum. Än en gång blev beskedet från toppmötet att klimatläget blivit allt allvarligare och att mer bör göras för att nå klimatmålen i Parisavtalet. EU har under senare tid visat höjda ambitioner i klimatfrågan och den gröna omställningen tar allt mer plats i den europeiska politiken. Men är den nuvarande politiken tillräcklig för att nå Paris-målen? Detta ska vi diskutera med följande expertpanel:
 
Staffan Laestadius, prof. emeritus i industriell utveckling, KTH, samt senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning, även nyligen aktuell med boken En strimma av hopp (2021)
 
Christina Carlmark, nordisk koordinator på Climate Reality Project och senior hållbarhetsspecialist på We Don’t Have Time.
 
Ett ytterligare namn TBC.
 
Samtalet modereras av Svenska Europarörelsens styrelsemedlem Sakke Teerikoski.
 
Tid: Fredagen den 24 februari kl 11:00.
Plats: Live-sänds via Svenska Europarörelsens Facebooksida.
 
Evenemanget äger rum strax innan föreningens årsmöte. För mer information om årsmötet, se föreningens allmänna Facebook-sida. Info har också gått ut via e-post till alla medlemmar.
 
Välkomna!
Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen

 


Författarsamtal med Per Wirtén: ”Sverige – ett utanförskapsområde”

Välkomna till 2022 års första Träffpunkt Europa som handlar om Sveriges förhållande till Europa och EU-samarbetet. Författaren Per Wirtén berättar om sin senaste bok ”Mitt hemland – ett utanförskapsområde” där han funderar över varför svenskar är så motvilliga européer.

Tid: Fredagen den 28 januari kl 14:00. (OBS! Ändrad tid)

Plats: Digitalt (här) + eventuellt åhörare på plats i Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm.

Välkomna!

Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen

 


Afrika och Europa: Är en bättre relation möjlig?

Kan samarbetet mellan EU och länderna i Afrika bli mer jämbördigt? EU har en ny så kallad Afrikastrategi och syftet är att utveckla en bättre relation mellan unionen och staterna på den afrikanska kontinenten. Men Europas koloniala historia präglar fortfarande förhållandet. Vad krävs för att förbindelserna mellan Europa och Afrika ska kunna utvecklas till ett verkligt partnerskap? I samarbete med FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, arrangerar Svenska Europarörelsen ett seminarium om förhållandet mellan EU och Afrika. 

Program:

Lennart Wohlgemuth, tidigare direktör för Nordiska Afrikainstitutet, talar i en förinspelad kortare intervju med professor Adebayo Olukoshim, professor vid Wits University i Johannesburg. Därefter samtalar Lennart Wohlgemuth med Annika Ström Melin vad som krävs för ett bättre samarbete mellan EU och Afrika.

Välkomna på lunchseminarium!

Tid: Tisdagen den 7 december kl 12.30 – 13.30. Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl 12.00 till anmälda åhörare på plats. Seminariet börjar kl 12.30.

Plats: Digitalt + Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm.

Antalet åhörare på plats är begränsat till 35. Anmälan måste göras senast den 3 december här: https://simplesignup.se/event/186763

Samtalet sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida.

Välkomna till årets sista Träffpunkt Europa,

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen.


Vilket Europa vill vi ha i framtiden?

Paneldiskussion med koppling till Framtidskonferensen

Svenska Europarörelsen tillsammans med Unga Européer samarrangerar nästa Träffpunkt Europa på fredagen den 29 oktober kl 10:00 – 11:30. Temat är kopplat till Framtidskonferensen (Conference on the Future of Europe) och lyder: Vilket Europa vill vi ha i framtiden? Med oss i panelen för att diskutera detta har vi en politisk expertpanel.

Panelister är två svenska ledamöter i Europaparlamentet:
Jakop Dalunde (Miljöpartiet),
och Erik Bergkvist (Socialdemokraterna),
samt Sven Hegelund, EU-debattör och författare till boken Intressanta tider – Ekonomi och geopolitik i det 21a århundradet.

Träffpunkt Europa livesänds på Svenska Europarörelsens Facebook-sida och publiken uppmuntras delta i kommentarsfältet på Facebook med frågor och kommentarer till talarna. För vilket Europa är det som DU vill ha i framtiden?

Välkomna till Träffpunkt Europa torsdagen den 29 oktober kl 10.00-11.30.

Pricka in datum och tid i kalendern redan nu. Mer info publiceras här och på Facebook snart!

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen. 

Seminariet är ett samarrangemang med Förbundet Unga Européer och sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida där det också går att se i efterhand.


Vad gör svenska soldater i Mali

Ambassadör Mikael Lindvall om EU:s utrikes-och säkerhetspolitik

Sedan februari 2021 deltar 150 svenska soldater i en militär insats i Mali. Operationen leds av Frankrike och uppdraget är att bekämpa de våldsbejakande islamistiska grupper med koppling till IS och al-Qaida som har fått fäste i Mali och Niger.

Den franska militära operationen i Mali har pågått sedan 2014, men de islamistiska grupperna är fortfarande på frammarsch. Frankrike har under lång tid försök förmå andra europeiska länder att vara med i den militära kampen mot islamisterna, men den militära insatsen är inte EU-gemensam. Förutom Frankrike och Sverige deltar Estland, Tjeckien, Danmark, Nederländerna och Belgien.

Varför har Sverige valt att vara med i den av Frankrike ledda insatsen och hur hänger de europeiska ländernas militära närvaron i Mali samman med EU:s gemensamma utrikes-och säkerhetspolitik? Hur enig är EU-kretsen i de stora utrikespolitiska frågorna? Hur utvecklas EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och vad vill Sverige?

Träffpunkt Europa tar upp dessa och andra frågor i ett samtal med ambassadör Mikael Lindvall, Sveriges företrädare i EU:s kommitté för utrikes-och säkerhetspolitik, KUSP, och chef för enheten för utrikes-och säkerhetspolitik vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Annika Ström Melin leder samtalet och seminariedeltagarna är välkomna att ställa frågor.

Välkomna till Träffpunkt Europa torsdagen den 15 april kl 13-14,

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen. 

Seminariet är ett samarrangemang med Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm och Föreningen för Utvecklingsfrågor och sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida där det också går se i efterhand.


Arvet efter Angela Merkel

Välkommen till Träffpunkt Europa den 16:e februari!

Angela Merkel har varit Tysklands förbundskansler sedan 2005 och i femton år har hon också dominerat EU-politiken. Men efter valet till den tyska förbundsdagen i september 2021 ska Angela Merkel lämna uppdraget som Tysklands regeringschef. Hur har hennes långa tid som tysk förbundskansler påverkat Europa?
 
Journalisten och författaren Jan Lewenhagen kommer till årets andra Träffpunkt Europa för att tala om det politiska arvet efter Angela Merkel. Jan Lewenhagen har varit Dagens Nyheters korrespondent i Tyskland (2006 – 2016) och utkom 2017 med boken ”Kanslern som kom in från kylan” (Weyler förlag).
I ett samtal med Annika Ström Melin berättar han om Angela Merkels bakgrund och politiska karriär och beskriver hur hennes politiska gärning har förändrat Tyskland och EU.
 
När: Tisdagen den 16 februari 2021 kl 13-14
Var: Träffpunkt Europa sänds direkt på Facebook
Välkomna!
Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen

Elin Wägner och drömmen om Europa – Författarsamtal med Per Wirtén

Välkommen till nästa träffpunkt Europa måndagen den 14 december.

Författaren Per Wirtén utkom i våras med ”Europa, ständigt detta Europa. Elin Wägners förlorade kärlek” (Albert Bonniers förlag). Vid årets sista Träffpunkt Europa samtalar Per Wirtén med Annika Ström Melin, vice ordförande för Svenska Europarörelsen, om sin bok. Elin Wägner var en av mycket få svenska intellektuella som intresserade sig för den komplicerade utvecklingen i Europa för hundra år sedan. Under 1920-talets början reste hon till Tyskland och Frankrike och rapporterade hem till Sverige om de ökande spänningarna efter första världskriget. De laddade konflikterna i Rehnlandet och Ruhrområdet förebådade och beredde vägen för nazisternas framväxt och nästa krig. Elin Wägner trodde på de idéer om ett mer förenat Europa som fördes fram av Frankrikes utrikesminister Aristide Briand, och som delades av den tidens gryende Europarörelse, men i Sverige fanns inget intresse för sådan tankar. Vad innebar Elin Wägners europeiska engagemang och varför var hon så ensam i Sverige om att bry sig om utvecklingen i Europa? Varför är intresset för utvecklingen i Europa fortfarande så svagt i Sverige? När: Måndagen den 14 december klockan 13-14                                                     Var: Livesänds på Svenska Europarörelsens facebooksida Välkomna till Träffpunkt Europa och ett samtal om Elin Wägner, Europa och Sverige. Robert Cloarec Ordförande Svenska Europarörelsen

EU:s nya budget och återhämtningsfond

Kan EU:s nya budget och återhämtningsfond ta EU-länderna ur den ekonomiska krisen?

Välkommen till nästa träffpunkt Europa den 21 oktober.

Välkomna till Träffpunkt Europa med Åsa Westlund (S), ordförande riksdagens EU-nämnd,
och Lisa Dellmuth, statsvetare och forskare vid Stockholms universitet.

När: Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 16.00
Var: Träffpunkt Europa sänds live på Svenska Europarörelsens Facebooksida.

Efter utdragna förhandlingar enades EU:s 27 stats- och regeringschefer i juli 2020 om en ny långtidsbudget. EU-ledarna fattade också ett historiskt beslut som innebär att EU ska inrätta en stor lånefinansierad återuppbyggnadsfond på sammanlagt 750 miljarder euro. Uppgörelsen ska godkännas av Europaparlamentet. Hur gick det till när EU-länderna kom överens om den gigantiska återhämtningsfonden? Vilka länder var drivande under förhandlingen och hur kommer EU att påverkas av den nya fonden? Hur brukar det gå till när EU-länderna ska komma överens under komplicerade förhandlingar?
Kan EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden hjälpa EU-länderna att komma ur den djupa ekonomiska kris som är en följd av pandemin? Hur kan EU se till så att pengarna gör nytta och inte slösas bort eller leder till korruption?

Åsa Westlund är ordförande för riksdagens EU-nämnd. Hon har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet och i sitt politiska arbete har hon ägnat sig särskilt åt miljö- och energifrågor. Som ordförande för EU-nämnden hade hon tät kontakt med statsminister Stefan Löfven under sommarens
EU-förhandlingar.

Lisa Dellmuth är docent i internationella relationer vid Stockholms universitet. Hon disputerade vid universitetet i Mannheim år 2011 och är en av författarna till en nyligen publicerad skrift från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, som handlar om euroländernas förhandlingsstrategier
och hur euro-krisen kom att fördjupa och påverka EU och den europeiska integrationen.

Moderator/samtalsledare: Christoffer Wickberg, Svenska Europarörelsen.

Varmt välkomna!
Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen


Uppskjutet! Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september – Vilka är utmaningarna för fred, säkerhet och demokrati i Europa 2020?

Föreläsare Annika Söder har tyvärr fått förhinder och kan därför inte delta vid nästa träffpunkt Europa den 30:e september. Därav skjuter vi på denna träffpunkt till senare tillfälle under hösten. Håll utkik på vår facebooksida

Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september kl 16.00
Annika Söder, ny ordförande för European Institute of Peace (EIP), samtalar med Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EIP kan göra för att gynna fred och demokrati och hur EU:s utrikespolitik påverkas av auktoritär utveckling i Europa, i världen och i en del av unionens medlemsländer.
Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida.
 
– Vad kan och bör EIP samt EU, OSSE och Europarådet göra för att motverka konflikter i och mellan länder i Europa och omvärlden samt medverka till att säkra fred och demokratisk utveckling?
 
– Vad kan göras för att hindra en auktoritär utveckling globalt och i Europa?
 
– Kan Europasamarbetet och EUs utrikespolitik fortsätta som tidigare i en värld präglad av geopolitik?
 
Annika Söder är diplomat/ ambassadör vid UD och var kabinettssekreterare vid UD från oktober 2014 till december 2019,
 
Varmt välkomna!
Robert Cloarec

Välkommen till Träffpunkt Europa den 4 juni – Miljöframgångar i Sverige och EU – vad kan vi lära?

Inbjuden gäst är Mats Engström, som har skrivit boken ”Miljöframgångar- Från freonförbud till klimatlag”.

När: 4 juni  Var: Samtalet kommer att livesändas på vår facebooksida, klicka här för att komma till sidan

Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar.
Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven.
Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter
och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi
kan dra för framtiden. De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat.

Mats Engström är senior rådgivare vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Han har
tidigare arbetat vid Myndigheten för tillväxtanalys, varit chefredaktör för Ny Teknik och ledarskribent
på Aftonbladet, Sveriges första miljöattaché i Bryssel och arbetat i regeringskansliet med miljö- och EU-frågor.

Följ samtalet på vår facebooksida

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa den 19 maj – Överlever demokratin i Europa?

Årets Europé Cecilia Malmström samtalar med Annika Ström Melin, vice ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EU kan göra för att stoppa en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer.

När: 19 maj klockan 13:00 – 14:00 Var: Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida, klicka här för att komma till facebook

Under vårens coronakris har flera länder i Europa infört drastiska åtgärder för att stoppa smittan.
Ungern har till exempel infört undantagstillstånd utan slutdatum, vilket bland annat innebär att parlamentet inte längre har någon makt och att premiärminister Viktor Orbán har rätt att styra
landet med dekret. Ungern och Polen har redan långt före coronakrisen kritiserats för att politisera ländernas domstolar, ta kontroll över public service och på flera andra sätt försvaga den liberala demokratins institutioner, men det har inte hindrat länderna från att fortsätta.
Vad kan EU göra för att hindra en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer? Kan EU-samarbetet fortsätta som
tidigare om demokratin sätts ur spel i ett eller flera medlemsländer?

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa – 21 februari

”Spänningen mellan arbetskraftens fria rörlighet och

de europeiska välfärdsstaterna”

Med Professor Joakim Palme

Varmt välkomna till Träffpunkt Europa i anslutning till Svenska Europarörelsens årsmöte!

När: fredagen den 21 februari kl 16:00 – 17:00 (omedelbart efter årsmötet)

Var: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Vad: Den fria rörligheten för arbetskraft och det faktum att den inbegriper full och lika tillgång till värdlandets välfärdsstat har återkommande skapat spänningar i det europeiska unionsbygget. Brexit är det tydligaste och mest dramatiska exemplet. Vad finns det för grund till att den fria rörligheten utgör en sådan destabiliserande faktor? Utgör den en belastning på statsfinanserna? Är det en normkonflikt mellan olika välfärdsstatsmodeller? Eller är konflikterna skapade av media?

Vår talare är Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Anmälan till: info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 17 februari

Årets första träffpunkt Europa – Vad händer i EUropa 2020? 

79297650_2353730338066719_4752998061737771008_o

Välkommen till träffpunkt Europa onsdagen den 15 januari
kl 12:30-14:00 (fika 12:30-13:00,seminarium kl 13-14).
Plats: Europahuset, plan 2.

Inledningar och kommentarer av Annika Ström Melin och Mats Karlsson. Rörelsens ordförande Robert Cloarec som moderator.

Anmälan senast fredag den 10 januari till: info@svenskaeuroparorelsen.se

Vårterminens första Träffpunkt Europa – Vart är Italien på väg?

Italien

Vår första träffpunkt äger rum på Europahuset den 13 februari kl 17.30-18.15. Sveriges tidigare ambassadör i Italien, Anders Bjurner, talar om årets första ödesval.

Inbjudan finns att tillgå på webbplatsens förstasida.

Höstens andra Träffpunkt Europa – Vart går färden för EU?EUtrad

Vår andra träffpunkt ägde rum den 25 oktober. Seminariet handlade om EU:s framtid och om möjligheterna till ett mer socialt Europa.

Höstens första Träffpunkt Europa – Estland:

Höstens första Träffpunkt ägde rum den 26 september och behandlade Estlands pågående EU-ordförandeskap och landets roll i arbetet inom Europeiska Unionen.