Träffpunkt Europa

Träffpunkt Europa är en mötesplats för samtal och dialog om Europa. Andra torsdagen i månaden bjuder vi in till öppen och kritisk debatt om aktuella Europafrågor. Vi belyser Sveriges roll i Europa och Europas roll i Sverige.

Forskare, skribenter, politiker och andra opinionsbildare är flitiga gäster som debattörer på Träffpunkt Europa.

 


Afrika och Europa: Är en bättre relation möjlig?

Kan samarbetet mellan EU och länderna i Afrika bli mer jämbördigt? EU har en ny så kallad Afrikastrategi och syftet är att utveckla en bättre relation mellan unionen och staterna på den afrikanska kontinenten. Men Europas koloniala historia präglar fortfarande förhållandet. Vad krävs för att förbindelserna mellan Europa och Afrika ska kunna utvecklas till ett verkligt partnerskap? I samarbete med FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, arrangerar Svenska Europarörelsen ett seminarium om förhållandet mellan EU och Afrika. 

Program:

Lennart Wohlgemuth, tidigare direktör för Nordiska Afrikainstitutet, talar i en förinspelad kortare intervju med professor Adebayo Olukoshim, professor vid Wits University i Johannesburg. Därefter samtalar Lennart Wohlgemuth med Annika Ström Melin vad som krävs för ett bättre samarbete mellan EU och Afrika.

Välkomna på lunchseminarium!

Tid: Tisdagen den 7 december kl 12.30 – 13.30. Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl 12.00 till anmälda åhörare på plats. Seminariet börjar kl 12.30.

Plats: Digitalt + Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm.

Antalet åhörare på plats är begränsat till 35. Anmälan måste göras senast den 3 december här: https://simplesignup.se/event/186763

Samtalet sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida.

Välkomna till årets sista Träffpunkt Europa,

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen.


Vilket Europa vill vi ha i framtiden?

Paneldiskussion med koppling till Framtidskonferensen

Svenska Europarörelsen tillsammans med Unga Européer samarrangerar nästa Träffpunkt Europa på fredagen den 29 oktober kl 10:00 – 11:30. Temat är kopplat till Framtidskonferensen (Conference on the Future of Europe) och lyder: Vilket Europa vill vi ha i framtiden? Med oss i panelen för att diskutera detta har vi en politisk expertpanel.

Panelister är två svenska ledamöter i Europaparlamentet:
Jakop Dalunde (Miljöpartiet),
och Erik Bergkvist (Socialdemokraterna),
samt Sven Hegelund, EU-debattör och författare till boken Intressanta tider – Ekonomi och geopolitik i det 21a århundradet.

Träffpunkt Europa livesänds på Svenska Europarörelsens Facebook-sida och publiken uppmuntras delta i kommentarsfältet på Facebook med frågor och kommentarer till talarna. För vilket Europa är det som DU vill ha i framtiden?

Välkomna till Träffpunkt Europa torsdagen den 29 oktober kl 10.00-11.30.

Pricka in datum och tid i kalendern redan nu. Mer info publiceras här och på Facebook snart!

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen. 

Seminariet är ett samarrangemang med Förbundet Unga Européer och sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida där det också går att se i efterhand.


Vad gör svenska soldater i Mali

Ambassadör Mikael Lindvall om EU:s utrikes-och säkerhetspolitik

Sedan februari 2021 deltar 150 svenska soldater i en militär insats i Mali. Operationen leds av Frankrike och uppdraget är att bekämpa de våldsbejakande islamistiska grupper med koppling till IS och al-Qaida som har fått fäste i Mali och Niger.

Den franska militära operationen i Mali har pågått sedan 2014, men de islamistiska grupperna är fortfarande på frammarsch. Frankrike har under lång tid försök förmå andra europeiska länder att vara med i den militära kampen mot islamisterna, men den militära insatsen är inte EU-gemensam. Förutom Frankrike och Sverige deltar Estland, Tjeckien, Danmark, Nederländerna och Belgien.

Varför har Sverige valt att vara med i den av Frankrike ledda insatsen och hur hänger de europeiska ländernas militära närvaron i Mali samman med EU:s gemensamma utrikes-och säkerhetspolitik? Hur enig är EU-kretsen i de stora utrikespolitiska frågorna? Hur utvecklas EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och vad vill Sverige?

Träffpunkt Europa tar upp dessa och andra frågor i ett samtal med ambassadör Mikael Lindvall, Sveriges företrädare i EU:s kommitté för utrikes-och säkerhetspolitik, KUSP, och chef för enheten för utrikes-och säkerhetspolitik vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Annika Ström Melin leder samtalet och seminariedeltagarna är välkomna att ställa frågor.

Välkomna till Träffpunkt Europa torsdagen den 15 april kl 13-14,

Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen. 

Seminariet är ett samarrangemang med Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm och Föreningen för Utvecklingsfrågor och sänds direkt på Svenska Europarörelsens Facebooksida där det också går se i efterhand.


Arvet efter Angela Merkel

Välkommen till Träffpunkt Europa den 16:e februari!

Angela Merkel har varit Tysklands förbundskansler sedan 2005 och i femton år har hon också dominerat EU-politiken. Men efter valet till den tyska förbundsdagen i september 2021 ska Angela Merkel lämna uppdraget som Tysklands regeringschef. Hur har hennes långa tid som tysk förbundskansler påverkat Europa?
 
Journalisten och författaren Jan Lewenhagen kommer till årets andra Träffpunkt Europa för att tala om det politiska arvet efter Angela Merkel. Jan Lewenhagen har varit Dagens Nyheters korrespondent i Tyskland (2006 – 2016) och utkom 2017 med boken ”Kanslern som kom in från kylan” (Weyler förlag).
I ett samtal med Annika Ström Melin berättar han om Angela Merkels bakgrund och politiska karriär och beskriver hur hennes politiska gärning har förändrat Tyskland och EU.
 
När: Tisdagen den 16 februari 2021 kl 13-14
Var: Träffpunkt Europa sänds direkt på Facebook
Välkomna!
Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen

Elin Wägner och drömmen om Europa – Författarsamtal med Per Wirtén

Välkommen till nästa träffpunkt Europa måndagen den 14 december.

Författaren Per Wirtén utkom i våras med ”Europa, ständigt detta Europa. Elin Wägners förlorade kärlek” (Albert Bonniers förlag). Vid årets sista Träffpunkt Europa samtalar Per Wirtén med Annika Ström Melin, vice ordförande för Svenska Europarörelsen, om sin bok. Elin Wägner var en av mycket få svenska intellektuella som intresserade sig för den komplicerade utvecklingen i Europa för hundra år sedan. Under 1920-talets början reste hon till Tyskland och Frankrike och rapporterade hem till Sverige om de ökande spänningarna efter första världskriget. De laddade konflikterna i Rehnlandet och Ruhrområdet förebådade och beredde vägen för nazisternas framväxt och nästa krig. Elin Wägner trodde på de idéer om ett mer förenat Europa som fördes fram av Frankrikes utrikesminister Aristide Briand, och som delades av den tidens gryende Europarörelse, men i Sverige fanns inget intresse för sådan tankar. Vad innebar Elin Wägners europeiska engagemang och varför var hon så ensam i Sverige om att bry sig om utvecklingen i Europa? Varför är intresset för utvecklingen i Europa fortfarande så svagt i Sverige? När: Måndagen den 14 december klockan 13-14                                                     Var: Livesänds på Svenska Europarörelsens facebooksida Välkomna till Träffpunkt Europa och ett samtal om Elin Wägner, Europa och Sverige. Robert Cloarec Ordförande Svenska Europarörelsen

EU:s nya budget och återhämtningsfond

Kan EU:s nya budget och återhämtningsfond ta EU-länderna ur den ekonomiska krisen?

Välkommen till nästa träffpunkt Europa den 21 oktober.

Välkomna till Träffpunkt Europa med Åsa Westlund (S), ordförande riksdagens EU-nämnd,
och Lisa Dellmuth, statsvetare och forskare vid Stockholms universitet.

När: Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 16.00
Var: Träffpunkt Europa sänds live på Svenska Europarörelsens Facebooksida.

Efter utdragna förhandlingar enades EU:s 27 stats- och regeringschefer i juli 2020 om en ny långtidsbudget. EU-ledarna fattade också ett historiskt beslut som innebär att EU ska inrätta en stor lånefinansierad återuppbyggnadsfond på sammanlagt 750 miljarder euro. Uppgörelsen ska godkännas av Europaparlamentet. Hur gick det till när EU-länderna kom överens om den gigantiska återhämtningsfonden? Vilka länder var drivande under förhandlingen och hur kommer EU att påverkas av den nya fonden? Hur brukar det gå till när EU-länderna ska komma överens under komplicerade förhandlingar?
Kan EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden hjälpa EU-länderna att komma ur den djupa ekonomiska kris som är en följd av pandemin? Hur kan EU se till så att pengarna gör nytta och inte slösas bort eller leder till korruption?

Åsa Westlund är ordförande för riksdagens EU-nämnd. Hon har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet och i sitt politiska arbete har hon ägnat sig särskilt åt miljö- och energifrågor. Som ordförande för EU-nämnden hade hon tät kontakt med statsminister Stefan Löfven under sommarens
EU-förhandlingar.

Lisa Dellmuth är docent i internationella relationer vid Stockholms universitet. Hon disputerade vid universitetet i Mannheim år 2011 och är en av författarna till en nyligen publicerad skrift från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, som handlar om euroländernas förhandlingsstrategier
och hur euro-krisen kom att fördjupa och påverka EU och den europeiska integrationen.

Moderator/samtalsledare: Christoffer Wickberg, Svenska Europarörelsen.

Varmt välkomna!
Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen


Uppskjutet! Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september – Vilka är utmaningarna för fred, säkerhet och demokrati i Europa 2020?

Föreläsare Annika Söder har tyvärr fått förhinder och kan därför inte delta vid nästa träffpunkt Europa den 30:e september. Därav skjuter vi på denna träffpunkt till senare tillfälle under hösten. Håll utkik på vår facebooksida

Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september kl 16.00
Annika Söder, ny ordförande för European Institute of Peace (EIP), samtalar med Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EIP kan göra för att gynna fred och demokrati och hur EU:s utrikespolitik påverkas av auktoritär utveckling i Europa, i världen och i en del av unionens medlemsländer.
Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida.
 
– Vad kan och bör EIP samt EU, OSSE och Europarådet göra för att motverka konflikter i och mellan länder i Europa och omvärlden samt medverka till att säkra fred och demokratisk utveckling?
 
– Vad kan göras för att hindra en auktoritär utveckling globalt och i Europa?
 
– Kan Europasamarbetet och EUs utrikespolitik fortsätta som tidigare i en värld präglad av geopolitik?
 
Annika Söder är diplomat/ ambassadör vid UD och var kabinettssekreterare vid UD från oktober 2014 till december 2019,
 
Varmt välkomna!
Robert Cloarec

Välkommen till Träffpunkt Europa den 4 juni – Miljöframgångar i Sverige och EU – vad kan vi lära?

Inbjuden gäst är Mats Engström, som har skrivit boken ”Miljöframgångar- Från freonförbud till klimatlag”.

När: 4 juni  Var: Samtalet kommer att livesändas på vår facebooksida, klicka här för att komma till sidan

Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar.
Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven.
Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter
och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi
kan dra för framtiden. De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat.

Mats Engström är senior rådgivare vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Han har
tidigare arbetat vid Myndigheten för tillväxtanalys, varit chefredaktör för Ny Teknik och ledarskribent
på Aftonbladet, Sveriges första miljöattaché i Bryssel och arbetat i regeringskansliet med miljö- och EU-frågor.

Följ samtalet på vår facebooksida

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa den 19 maj – Överlever demokratin i Europa?

Årets Europé Cecilia Malmström samtalar med Annika Ström Melin, vice ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EU kan göra för att stoppa en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer.

När: 19 maj klockan 13:00 – 14:00 Var: Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida, klicka här för att komma till facebook

Under vårens coronakris har flera länder i Europa infört drastiska åtgärder för att stoppa smittan.
Ungern har till exempel infört undantagstillstånd utan slutdatum, vilket bland annat innebär att parlamentet inte längre har någon makt och att premiärminister Viktor Orbán har rätt att styra
landet med dekret. Ungern och Polen har redan långt före coronakrisen kritiserats för att politisera ländernas domstolar, ta kontroll över public service och på flera andra sätt försvaga den liberala demokratins institutioner, men det har inte hindrat länderna från att fortsätta.
Vad kan EU göra för att hindra en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer? Kan EU-samarbetet fortsätta som
tidigare om demokratin sätts ur spel i ett eller flera medlemsländer?

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa – 21 februari

”Spänningen mellan arbetskraftens fria rörlighet och

de europeiska välfärdsstaterna”

Med Professor Joakim Palme

Varmt välkomna till Träffpunkt Europa i anslutning till Svenska Europarörelsens årsmöte!

När: fredagen den 21 februari kl 16:00 – 17:00 (omedelbart efter årsmötet)

Var: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Vad: Den fria rörligheten för arbetskraft och det faktum att den inbegriper full och lika tillgång till värdlandets välfärdsstat har återkommande skapat spänningar i det europeiska unionsbygget. Brexit är det tydligaste och mest dramatiska exemplet. Vad finns det för grund till att den fria rörligheten utgör en sådan destabiliserande faktor? Utgör den en belastning på statsfinanserna? Är det en normkonflikt mellan olika välfärdsstatsmodeller? Eller är konflikterna skapade av media?

Vår talare är Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Anmälan till: info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 17 februari

Årets första träffpunkt Europa – Vad händer i EUropa 2020? 

79297650_2353730338066719_4752998061737771008_o

Välkommen till träffpunkt Europa onsdagen den 15 januari
kl 12:30-14:00 (fika 12:30-13:00,seminarium kl 13-14).
Plats: Europahuset, plan 2.

Inledningar och kommentarer av Annika Ström Melin och Mats Karlsson. Rörelsens ordförande Robert Cloarec som moderator.

Anmälan senast fredag den 10 januari till: info@svenskaeuroparorelsen.se

Vårterminens första Träffpunkt Europa – Vart är Italien på väg?

Italien

Vår första träffpunkt äger rum på Europahuset den 13 februari kl 17.30-18.15. Sveriges tidigare ambassadör i Italien, Anders Bjurner, talar om årets första ödesval.

Inbjudan finns att tillgå på webbplatsens förstasida.

Höstens andra Träffpunkt Europa – Vart går färden för EU?EUtrad

Vår andra träffpunkt ägde rum den 25 oktober. Seminariet handlade om EU:s framtid och om möjligheterna till ett mer socialt Europa.

Höstens första Träffpunkt Europa – Estland:

Höstens första Träffpunkt ägde rum den 26 september och behandlade Estlands pågående EU-ordförandeskap och landets roll i arbetet inom Europeiska Unionen.