Träffpunkt Europa

Träffpunkt Europa är en mötesplats för samtal och dialog om Europa. Andra torsdagen i månaden bjuder vi in till öppen och kritisk debatt om aktuella Europafrågor. Vi belyser Sveriges roll i Europa och Europas roll i Sverige.

Forskare, skribenter, politiker och andra opinionsbildare är flitiga gäster som debattörer på Träffpunkt Europa.

Uppskjutet! Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september – Vilka är utmaningarna för fred, säkerhet och demokrati i Europa 2020?

Föreläsare Annika Söder har tyvärr fått förhinder och kan därför inte delta vid nästa träffpunkt Europa den 30:e september. Därav skjuter vi på denna träffpunkt till senare tillfälle under hösten. Håll utkik på vår facebooksida

Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september kl 16.00
Annika Söder, ny ordförande för European Institute of Peace (EIP), samtalar med Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EIP kan göra för att gynna fred och demokrati och hur EU:s utrikespolitik påverkas av auktoritär utveckling i Europa, i världen och i en del av unionens medlemsländer.
Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida.
– Vad kan och bör EIP samt EU, OSSE och Europarådet göra för att motverka konflikter i och mellan länder i Europa och omvärlden samt medverka till att säkra fred och demokratisk utveckling?
– Vad kan göras för att hindra en auktoritär utveckling globalt och i Europa?
– Kan Europasamarbetet och EUs utrikespolitik fortsätta som tidigare i en värld präglad av geopolitik?
Annika Söder är diplomat/ ambassadör vid UD och var kabinettssekreterare vid UD från oktober 2014 till december 2019,
Varmt välkomna!
Robert Cloarec

Välkommen till Träffpunkt Europa den 4 juni – Miljöframgångar i Sverige och EU – vad kan vi lära?

Inbjuden gäst är Mats Engström, som har skrivit boken ”Miljöframgångar- Från freonförbud till klimatlag”.

När: 4 juni  Var: Samtalet kommer att livesändas på vår facebooksida, klicka här för att komma till sidan

Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar.
Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven.
Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter
och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi
kan dra för framtiden. De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat.

Mats Engström är senior rådgivare vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Han har
tidigare arbetat vid Myndigheten för tillväxtanalys, varit chefredaktör för Ny Teknik och ledarskribent
på Aftonbladet, Sveriges första miljöattaché i Bryssel och arbetat i regeringskansliet med miljö- och EU-frågor.

Följ samtalet på vår facebooksida

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa den 19 maj – Överlever demokratin i Europa?

Årets Europé Cecilia Malmström samtalar med Annika Ström Melin, vice ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EU kan göra för att stoppa en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer.

När: 19 maj klockan 13:00 – 14:00 Var: Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida, klicka här för att komma till facebook

Under vårens coronakris har flera länder i Europa infört drastiska åtgärder för att stoppa smittan.
Ungern har till exempel infört undantagstillstånd utan slutdatum, vilket bland annat innebär att parlamentet inte längre har någon makt och att premiärminister Viktor Orbán har rätt att styra
landet med dekret. Ungern och Polen har redan långt före coronakrisen kritiserats för att politisera ländernas domstolar, ta kontroll över public service och på flera andra sätt försvaga den liberala demokratins institutioner, men det har inte hindrat länderna från att fortsätta.
Vad kan EU göra för att hindra en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer? Kan EU-samarbetet fortsätta som
tidigare om demokratin sätts ur spel i ett eller flera medlemsländer?

Varmt välkomna!


Välkommen till Träffpunkt Europa – 21 februari

”Spänningen mellan arbetskraftens fria rörlighet och

de europeiska välfärdsstaterna”

Med Professor Joakim Palme

Varmt välkomna till Träffpunkt Europa i anslutning till Svenska Europarörelsens årsmöte!

När: fredagen den 21 februari kl 16:00 – 17:00 (omedelbart efter årsmötet)

Var: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Vad: Den fria rörligheten för arbetskraft och det faktum att den inbegriper full och lika tillgång till värdlandets välfärdsstat har återkommande skapat spänningar i det europeiska unionsbygget. Brexit är det tydligaste och mest dramatiska exemplet. Vad finns det för grund till att den fria rörligheten utgör en sådan destabiliserande faktor? Utgör den en belastning på statsfinanserna? Är det en normkonflikt mellan olika välfärdsstatsmodeller? Eller är konflikterna skapade av media?

Vår talare är Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Anmälan till: info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 17 februari

Årets första träffpunkt Europa – Vad händer i EUropa 2020? 

79297650_2353730338066719_4752998061737771008_o

Välkommen till träffpunkt Europa onsdagen den 15 januari
kl 12:30-14:00 (fika 12:30-13:00,seminarium kl 13-14).
Plats: Europahuset, plan 2.

Inledningar och kommentarer av Annika Ström Melin och Mats Karlsson. Rörelsens ordförande Robert Cloarec som moderator.

Anmälan senast fredag den 10 januari till: info@svenskaeuroparorelsen.se

Vårterminens första Träffpunkt Europa – Vart är Italien på väg?

Italien

Vår första träffpunkt äger rum på Europahuset den 13 februari kl 17.30-18.15. Sveriges tidigare ambassadör i Italien, Anders Bjurner, talar om årets första ödesval.

Inbjudan finns att tillgå på webbplatsens förstasida.

Höstens andra Träffpunkt Europa – Vart går färden för EU?EUtrad

Vår andra träffpunkt ägde rum den 25 oktober. Seminariet handlade om EU:s framtid och om möjligheterna till ett mer socialt Europa.

Höstens första Träffpunkt Europa – Estland:

Höstens första Träffpunkt ägde rum den 26 september och behandlade Estlands pågående EU-ordförandeskap och landets roll i arbetet inom Europeiska Unionen.