Träffpunkt Europa

Träffpunkt Europa är en mötesplats för samtal och dialog om Europa. Andra torsdagen i månaden bjuder vi in till öppen och kritisk debatt om aktuella Europafrågor. Vi belyser Sveriges roll i Europa och Europas roll i Sverige. Forskare, skribenter, politiker och andra opinionsbildare är flitiga gäster som debattörer på Träffpunkt Europa.

Elin Wägner och drömmen om Europa – Författarsamtal med Per Wirtén

Välkommen till nästa träffpunkt Europa måndagen den 14 december.

Författaren Per Wirtén utkom i våras med ”Europa, ständigt detta Europa. Elin Wägners förlorade kärlek” (Albert Bonniers förlag). Vid årets sista Träffpunkt Europa samtalar Per Wirtén med Annika Ström Melin, vice ordförande för Svenska Europarörelsen, om sin bok. Elin Wägner var en av mycket få svenska intellektuella som intresserade sig för den komplicerade utvecklingen i Europa för hundra år sedan. Under 1920-talets början reste hon till Tyskland och Frankrike och rapporterade hem till Sverige om de ökande spänningarna efter första världskriget. De laddade konflikterna i Rehnlandet och Ruhrområdet förebådade och beredde vägen för nazisternas framväxt och nästa krig. Elin Wägner trodde på de idéer om ett mer förenat Europa som fördes fram av Frankrikes utrikesminister Aristide Briand, och som delades av den tidens gryende Europarörelse, men i Sverige fanns inget intresse för sådan tankar. Vad innebar Elin Wägners europeiska engagemang och varför var hon så ensam i Sverige om att bry sig om utvecklingen i Europa? Varför är intresset för utvecklingen i Europa fortfarande så svagt i Sverige? När: Måndagen den 14 december klockan 13-14                                                     Var: Livesänds på Svenska Europarörelsens facebooksida Välkomna till Träffpunkt Europa och ett samtal om Elin Wägner, Europa och Sverige. Robert Cloarec Ordförande Svenska Europarörelsen

EU:s nya budget och återhämtningsfond

Kan EU:s nya budget och återhämtningsfond ta EU-länderna ur den ekonomiska krisen?

Välkommen till nästa träffpunkt Europa den 21 oktober.

Välkomna till Träffpunkt Europa med Åsa Westlund (S), ordförande riksdagens EU-nämnd, och Lisa Dellmuth, statsvetare och forskare vid Stockholms universitet. När: Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 16.00 Var: Träffpunkt Europa sänds live på Svenska Europarörelsens Facebooksida. Efter utdragna förhandlingar enades EU:s 27 stats- och regeringschefer i juli 2020 om en ny långtidsbudget. EU-ledarna fattade också ett historiskt beslut som innebär att EU ska inrätta en stor lånefinansierad återuppbyggnadsfond på sammanlagt 750 miljarder euro. Uppgörelsen ska godkännas av Europaparlamentet. Hur gick det till när EU-länderna kom överens om den gigantiska återhämtningsfonden? Vilka länder var drivande under förhandlingen och hur kommer EU att påverkas av den nya fonden? Hur brukar det gå till när EU-länderna ska komma överens under komplicerade förhandlingar? Kan EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden hjälpa EU-länderna att komma ur den djupa ekonomiska kris som är en följd av pandemin? Hur kan EU se till så att pengarna gör nytta och inte slösas bort eller leder till korruption? Åsa Westlund är ordförande för riksdagens EU-nämnd. Hon har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet och i sitt politiska arbete har hon ägnat sig särskilt åt miljö- och energifrågor. Som ordförande för EU-nämnden hade hon tät kontakt med statsminister Stefan Löfven under sommarens EU-förhandlingar. Lisa Dellmuth är docent i internationella relationer vid Stockholms universitet. Hon disputerade vid universitetet i Mannheim år 2011 och är en av författarna till en nyligen publicerad skrift från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, som handlar om euroländernas förhandlingsstrategier och hur euro-krisen kom att fördjupa och påverka EU och den europeiska integrationen. Moderator/samtalsledare: Christoffer Wickberg, Svenska Europarörelsen. Varmt välkomna! Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen

Uppskjutet! Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september – Vilka är utmaningarna för fred, säkerhet och demokrati i Europa 2020?

Föreläsare Annika Söder har tyvärr fått förhinder och kan därför inte delta vid nästa träffpunkt Europa den 30:e september. Därav skjuter vi på denna träffpunkt till senare tillfälle under hösten. Håll utkik på vår facebooksida
Välkommen till Träffpunkt Europa den 30 september kl 16.00
Annika Söder, ny ordförande för European Institute of Peace (EIP), samtalar med Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EIP kan göra för att gynna fred och demokrati och hur EU:s utrikespolitik påverkas av auktoritär utveckling i Europa, i världen och i en del av unionens medlemsländer.
Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida.
– Vad kan och bör EIP samt EU, OSSE och Europarådet göra för att motverka konflikter i och mellan länder i Europa och omvärlden samt medverka till att säkra fred och demokratisk utveckling?
– Vad kan göras för att hindra en auktoritär utveckling globalt och i Europa?
– Kan Europasamarbetet och EUs utrikespolitik fortsätta som tidigare i en värld präglad av geopolitik?
Annika Söder är diplomat/ ambassadör vid UD och var kabinettssekreterare vid UD från oktober 2014 till december 2019,
Varmt välkomna! Robert Cloarec

Välkommen till Träffpunkt Europa den 4 juni – Miljöframgångar i Sverige och EU – vad kan vi lära?

Inbjuden gäst är Mats Engström, som har skrivit boken ”Miljöframgångar- Från freonförbud till klimatlag”.

När: 4 juni  Var: Samtalet kommer att livesändas på vår facebooksida, klicka här för att komma till sidan

Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar. Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven. Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden. De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat. Mats Engström är senior rådgivare vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Han har tidigare arbetat vid Myndigheten för tillväxtanalys, varit chefredaktör för Ny Teknik och ledarskribent på Aftonbladet, Sveriges första miljöattaché i Bryssel och arbetat i regeringskansliet med miljö- och EU-frågor. Följ samtalet på vår facebooksida Varmt välkomna!

Välkommen till Träffpunkt Europa den 19 maj – Överlever demokratin i Europa?

Årets Europé Cecilia Malmström samtalar med Annika Ström Melin, vice ordförande Svenska Europarörelsen, om vad EU kan göra för att stoppa en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer.

När: 19 maj klockan 13:00 – 14:00 Var: Samtalet kommer att sändas live via vår facebooksida, klicka här för att komma till facebook

Under vårens coronakris har flera länder i Europa infört drastiska åtgärder för att stoppa smittan. Ungern har till exempel infört undantagstillstånd utan slutdatum, vilket bland annat innebär att parlamentet inte längre har någon makt och att premiärminister Viktor Orbán har rätt att styra landet med dekret. Ungern och Polen har redan långt före coronakrisen kritiserats för att politisera ländernas domstolar, ta kontroll över public service och på flera andra sätt försvaga den liberala demokratins institutioner, men det har inte hindrat länderna från att fortsätta. Vad kan EU göra för att hindra en auktoritär utveckling i unionens medlemsländer? Kan EU-samarbetet fortsätta som tidigare om demokratin sätts ur spel i ett eller flera medlemsländer? Varmt välkomna!

Välkommen till Träffpunkt Europa – 21 februari

”Spänningen mellan arbetskraftens fria rörlighet och

de europeiska välfärdsstaterna”

Med Professor Joakim Palme

Varmt välkomna till Träffpunkt Europa i anslutning till Svenska Europarörelsens årsmöte! När: fredagen den 21 februari kl 16:00 – 17:00 (omedelbart efter årsmötet) Var: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm Vad: Den fria rörligheten för arbetskraft och det faktum att den inbegriper full och lika tillgång till värdlandets välfärdsstat har återkommande skapat spänningar i det europeiska unionsbygget. Brexit är det tydligaste och mest dramatiska exemplet. Vad finns det för grund till att den fria rörligheten utgör en sådan destabiliserande faktor? Utgör den en belastning på statsfinanserna? Är det en normkonflikt mellan olika välfärdsstatsmodeller? Eller är konflikterna skapade av media? Vår talare är Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Anmälan till: info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 17 februari Årets första träffpunkt Europa – Vad händer i EUropa 2020?  79297650_2353730338066719_4752998061737771008_o Välkommen till träffpunkt Europa onsdagen den 15 januari kl 12:30-14:00 (fika 12:30-13:00,seminarium kl 13-14). Plats: Europahuset, plan 2. Inledningar och kommentarer av Annika Ström Melin och Mats Karlsson. Rörelsens ordförande Robert Cloarec som moderator. Anmälan senast fredag den 10 januari till: info@svenskaeuroparorelsen.se Vårterminens första Träffpunkt Europa – Vart är Italien på väg? Italien Vår första träffpunkt äger rum på Europahuset den 13 februari kl 17.30-18.15. Sveriges tidigare ambassadör i Italien, Anders Bjurner, talar om årets första ödesval. Inbjudan finns att tillgå på webbplatsens förstasida. Höstens andra Träffpunkt Europa – Vart går färden för EU?EUtrad Vår andra träffpunkt ägde rum den 25 oktober. Seminariet handlade om EU:s framtid och om möjligheterna till ett mer socialt Europa. Höstens första Träffpunkt Europa – Estland:

Höstens första Träffpunkt ägde rum den 26 september och behandlade Estlands pågående EU-ordförandeskap och landets roll i arbetet inom Europeiska Unionen.