Ewa Hedlund, ordförande

Ewa Hedlund har varit journalist och Europakorrespondent i Bryssel i över 20 år. Hon har skrivit ett flertal böcker om EU. Hon var också under en period taleskvinna i EU-kommissionen för Margot Wallström när hon var Sveriges EU-kommissionär. 2013-2015 var hon ordförande i Europarörelsen.

sty23_1_foto_EH

Jens Odlander, vice ordförande

Jens Odlander är en svensk diplomat och författare. Han har varit rådgivare till två statsministrar med fokus på säkerhetspolitik, försvarsfrågor, europeisk integration, politik i Afrika och Mellanöstern.

sty23_2_foto_JO

Matz Larsson, kassör

Matz Larsson är född i Göteborg och arbetar på Svenska Byggnadsarbetareförbundet som samhällspolitiskt ansvarig och enhetschef. Ansvarar främst för omvärlds- och politisk analys. Skriver tal och debattartiklar för ledningen.

sty23_3_foto_ML

Lennart Wolgemuth, sekreterare

Lennart Wolgemuth är PhD h.c., senior rådgivare i Global Utmaning. Tidigare gästprofessor Göteborgs universitet i svensk och europeisk utvecklingspolitik, chef för Nordiska Afrikainstitutet och avdelningschef på Sida. Publicerat omfattande kring biståndspolitik och utveckling.

sty23_4_foto_LW

Annika Söder, ledamot

sty23_5_foto_AS

Rosie Rothstein, ledamot

Rosie Rothstein är fil.kand. och socionom. Hon har arbetat inom offentlig och ideell sektor, i näringslivet och som egen företagare. Sedan 1997 har hon arbetat med Europa- och EU-frågor i olika sammanhang. Bott i Malmö och Göteborg, sedan 2014 i Stockholm. 2015-2017 var hon ordförande i Svenska Europarörelsen.

sty23_6_foto_RR

Sakke Teerikoski, ledamot

Sakke Teerikoski gör sin huvudsakliga karriär inom rymdbranschen, för närvarande som teknisk chef på GomSpace Sweden, men har även flera års erfarenhet av Europa- och utrikesfrågor från tidigare, bl.a. EU-kommissionen, Utrikespolitiska Förbundet Sverige, Global Utmaning och Atlantic Forum.

sty23_7_foto_ST

Aras Lindh, suppleant

Aras Lindh arbetar som programsamordnare och analytiker vid Utrikespolitiska institutet. Han har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot europeisk politik och har erfarenhet av praktik på EU-kommissionens Stockholmskontor.

sty23_8_foto_AL

Mats Karlsson, suppleant

sty23_9_foto_MK

Önskas kontakt med styrelsen, kontakta då oss via mail: info@svenskaeuroparorelsen.se