Europarörelsens styrelseOrdförande

Sissi Rizko jobbar som projektkoordinator på KTH med projektet Software Development Academy och som mångfaldsstrateg på kommunikationsbyrå. Mångfald och inkludering är hjärtefrågor som hon brinner för.

Sissi

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, Vice ordförande

Robert Cloarec

Robert

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, eventansvarig

Anna Bjurvald är länsbildningskonsulent på Uppsala läns Bildningsförbund.
Hon är intresserad av samhällsfrågor med lokalt, regionalt och globalt perspektiv och ser Europaperspektivet som en viktig del i detta. Anna ser folkbildningen som en viktig metod och arena för att möjliggöra möten mellan människor, debatter samt öka förståelsen för olika synsätt och perspektiv för att på så vis främja demokratin, mänskliga rättigheter, hållbarhet och andra viktiga samhällsfrågor.

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, ekonomi och medlemsregister

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Stefan

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, kommunikationsansvarig

Johanna Stephan har ett starkt intresse för frågor som berör EU, Europa och mänskliga rättigheter och har därefter också en gedigen akademisk bakgrund inom ämnena. Hon arbetar för närvarande som utredare samt på ett Europa Direkt kontor där hon får möjlighet att göra det hon gillar, öka folkbildningen genom att föreläsa, inspirera och möta människor i det offentliga rummet.

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, kommunikationsansvarig

Aicha Niambele
info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot

Mats Karlsson
info@svenskaeuroparorelsen.se


Suppleant

Ylva Nilsson

info@svenskaeuroparorelsen.se


 Suppleant

David Loveday

info@svenskaeuroparorelsen.se