Europarörelsens styrelseOrdförande
Stefano Giangiacomo 
stefano@svenskaeuroparorelsen.se

Stefano Giangiacomo har studerat internationella relationer och litteraturvetenskap i Italien och Tyskland. Han är ledamot i TCO:s och fackförbundet ST:s regionala styrelser.

Vice ordförande
Tommy Svensson
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Tommy Svensson är frilansskribent med inriktning på Europa och har tidigare arbetat inom dagspress och som korrespondent i Östeuropa. Han har även bland annat varit politiskt sakkunnig på UD och chef för de svenska fackens kontor i Bryssel.
Twitter: @TommySvensson13


Ledamot
Rosie Rothstein
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Rosie Rothstein är samhälls- och beteendevetare. Hon har arbetat med EUs fonder och program sedan 1997 och har varit ansvarig för flera stora EU-projekt med bas i Göteborg. Hon har haft flera förtroendeuppdrag med inriktning på hållbar tillväxt inom Västra Götalandsregionen. Rosie Rothstein är egenföretagare och har arbetat inom offentlig och ideell sektor och inom näringslivet. Hon är uppvuxen i Malmö, studerade i Lund, bodde 25 år i Göteborg och bor nu i Stockholm.
Twitter: @RosieRothsteinT.f kassör
Andreas Froby
andreas.froby@svenskaeuroparorelsen.se

Andreas Froby är statsvetare med Europainriktning. Han är en riktig europanörd som gärna diskuterar hur Europa och EU bör utvecklas i framtiden – främst ur ett institutionellt perspektiv. Andreas har varit förbundsordförande & förbundssekreterare i Förbundet Unga Européer och valdes mars 2014 till Europarörelsens styrelse.
Twitter: @andreasfrobyLedamot
Suzanne Jenner
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Suzanne Jenner är internationell ekonom med examen från Göteborgs Universitet (Handelshögskolan) och arbetar nu på Caritas som projektledare för ett EU-projekt med 12 länder. Dessförinnan var hon verksamhetschef på Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret under sju år. Bland tidigare anställningar finns även dåvarande Internationella programkontoret (nu UHR) som handläggare för EU:s utbildningsprogram. Hon anlitas numera som expert och extern bedömare för Erasmus+. Suzanne har arbetat många av sina yrkesverksamma år utomlands, bl.a. i Frankrike, USA och Spanien.


Ledamot
Henrik Brors
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Henrik Brors är journalist, bloggare samt politisk analytiker och kommentator. Brors blev 1998 chef för politikredaktionen på Dagens Nyheter. Han har även arbetat för Tidningarnas Telegrambyrå (TT), bland annat som EU-korrespondent i Bryssel och säkerhetspolitisk reporter.
Twitter: @henrikbrors
Hemsida: henrikbrors.seSuppleant
Frida Gumpert Herlofson
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

 


Suppleant
Sofia Rönnow Pessah
styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se