Ewa Hedlund, ordförande

Ewa Hedlund är journalist och författare och tidigare Europakorrespondent i Bryssel.

Annika Ström Melin, vice ordförande

Annika Ström Melin är författare och frilansande journalist. Hon har skrivit om Europa under lång tid och tidigare bevakat EU-frågor för Dagens Nyheter och flera andra redaktioner.

Christoffer Wickberg, kassör

Christoffer Wickberg är ekonom och internationellt verksam affärsledare. Christoffer är politiskt och samhälleligt intresserad, och vill verka för att skapa en mer folklig förståelse för Europa i Sverige.

Lennart Wolgemuth, sekreterare

Robert Cloarec, ledamot

Robert Cloarec är jurist och senior rådgivare vid Arbetsgivarverket. Tidigare har han bland annat varit departementsråd vid arbetsmarknadsdepartementet och industriråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris.

Stefan Hult, ledamot

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Katarina Areskoug, ledamot

Sigrid Böe, ledamot

Sakke Teerikoski, suppleant

Sakke Teerikoski är teknisk chef på GomSpace Sweden och har tidigare jobbat på DG GROW på EU-kommissionen i Bryssel. Han är även f.d. förbundsordförande för Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS).

Önskas kontakt med styrelsen, kontakta då oss via mail: info@svenskaeuroparorelsen.se