Robert Cloarec, ordförande

Robert Cloarec är jurist och senior rådgivare vid Arbetsgivarverket. Tidigare har han bland annat varit departementsråd vid arbetsmarknadsdepartementet och industriråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris.

Annika Ström Melin, vice ordförande

Annika Ström Melin är författare och frilansande journalist. Hon har skrivit om Europa under lång tid och tidigare bevakat EU-frågor för Dagens Nyheter och flera andra redaktioner.

Stefan Hult, ekonomi och medlemsregister

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Johanna Stephan, informationsansvarig

Johanna Stephen är utredare och projektledare vid Europa Direkt-kontoret i Södertälje. Hon har studerat Europaprogrammet vid Södertörns högskola och har en masterexamen med inriktning på mänskliga rättigheter.

David Loveday, ledamot

David Loveday är så kallade barrister (engelsk advokat) med inriktning på bland annat konstitutionell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Sedan år 2012 är han bosatt och verksam i Sverige. Bland andra uppdrag har David tidigare varit ordförande för Internationella juristkommissionens svenska avdelning.

Johanna Hedenberg, suppleant och sekreterare

Johanna Hedenberg är översättare från italienska, franska, nederländska och spanska. Under många år var hon anställd som EU-översättare i Luxemburg och Bryssel, men sedan 2009 översätter hon främst italiensk skönlitteratur.

Maria Steinberg, suppleant

Maria Steinberg är docent och lektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hennes forskning och undervisning är inriktad på arbetsmiljörätt.

Önskas kontakt med styrelsen, kontakta då oss via mail: info@svenskaeuroparorelsen.se