Robert Cloarec, ordförande

Robert Cloarec är jurist och senior rådgivare vid Arbetsgivarverket. Tidigare har han bland annat varit departementsråd vid arbetsmarknadsdepartementet och industriråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris.

Annika Ström Melin, vice ordförande

Annika Ström Melin är författare och frilansande journalist. Hon har skrivit om Europa under lång tid och tidigare bevakat EU-frågor för Dagens Nyheter och flera andra redaktioner.

Stefan Hult, ekonomi och medlemsregister

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Johanna Stephan, informationsansvarig

Johanna Stephen är utredare och projektledare vid Europa Direkt-kontoret i Södertälje. Hon har studerat Europaprogrammet vid Södertörns högskola och har en masterexamen med inriktning på mänskliga rättigheter.

Christoffer Wickberg, informationsansvarig

Sakari Teerikoski, Ledamot

Hedda Lindselius, Suppleant 

Maria Steinberg, suppleant

Maria Steinberg är docent och lektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hennes forskning och undervisning är inriktad på arbetsmiljörätt.

Holger Hastén, Suppleant

Önskas kontakt med styrelsen, kontakta då oss via mail: info@svenskaeuroparorelsen.se