Robert Cloarec, ordförande

Robert Cloarec är jurist och senior rådgivare vid Arbetsgivarverket. Tidigare har han bland annat varit departementsråd vid arbetsmarknadsdepartementet och industriråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris.

Annika Ström Melin, vice ordförande

Annika Ström Melin är författare och frilansande journalist. Hon har skrivit om Europa under lång tid och tidigare bevakat EU-frågor för Dagens Nyheter och flera andra redaktioner.

Johanna Stephan, informationsansvarig

Johanna Stephen är utredare och projektledare vid Europa Direkt-kontoret i Södertälje. Hon har studerat Europaprogrammet vid Södertörns högskola och har en masterexamen med inriktning på mänskliga rättigheter.

Christoffer Wickberg, kassör

Christoffer Wickberg är ekonom och internationellt verksam affärsledare. Christoffer är politiskt och samhälleligt intresserad, och vill verka för att skapa en mer folklig förståelse för Europa i Sverige. Christoffer är för närvarande Kassör i Svenska Europarörelsen.

Stefan Hult, ledamot

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Lennart Wolgemuth, ledamot

Sakari Teerikoski, suppleant

Sakari Teerikoski är teknisk chef på GomSpace Sweden och har tidigare jobbat på DG GROW på EU-kommissionen i Bryssel. Han är även f.d. förbundsordförande för Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS).

Hedda Lindselius, suppleant 

Maria Steinberg, suppleant

Maria Steinberg är docent och lektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hennes forskning och undervisning är inriktad på arbetsmiljörätt.

Holger Hastén, suppleant

Önskas kontakt med styrelsen, kontakta då oss via mail: info@svenskaeuroparorelsen.se