Europarörelsens styrelseOrdförande, Robert Cloarec

Robert

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, Vice ordförande

Vaknat

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, eventansvarig

David Loveday

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, ekonomi och medlemsregister

Stefan Hult är rådgivare i arbetsmarknadsfrågor. Han har tidigare varit planeringschef och departementsråd i regeringskansliet samt arbetat för olika partsorganisationer.

Stefan

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, kommunikationsansvarig

Johanna Stephan har ett starkt intresse för frågor som berör EU, Europa och mänskliga rättigheter och har därefter också en gedigen akademisk bakgrund inom ämnena. Hon arbetar för närvarande som utredare samt på ett Europa Direkt kontor där hon får möjlighet att göra det hon gillar, öka folkbildningen genom att föreläsa, inspirera och möta människor i det offentliga rummet.

info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot, kommunikationsansvarig

Aicha Niambele
info@svenskaeuroparorelsen.se


Ledamot

Mats Karlsson
info@svenskaeuroparorelsen.se


Suppleant

Vakant


 Suppleant

Vakant