Nyheter

Träffpunkt Europa: Euron – 20 år sedan den svenska folkomröstningen

Årets andra Träffpunkt Europa har temat euron som har varit många EU-länders gemensamma valuta i drygt 20 år, och nu senast antagen av Kroatien vid årsskiftet 2023. Hur har den gemensamma valutan påverkat sammanhållningen och samarbetet inom EU? Blev euron det kitt som skulle knyta medlemsländerna tätare samman? Hur har euron påverkat Europa ekonomiskt och politiskt? Och är det dags för Sverige att byta kronan mot euron?

Dessa frågor kommer att beröras och besvaras av en panel som består av:

Lars Calmfors, nationalekonom och professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han var ordförande i EMU-utredningen, Calmforsutredningen, som 1996 rekommenderade regeringen att avvakta med att införa euron. Vid folkomröstningen 2003 om Sverige skulle införa euron, förespråkade Calmfors ett inträde,

Henrik Brors, journalist samt politisk analytiker och kommentator. Han har varit chef för TT:s ekonomiredaktion, EU-korrespondent i Bryssel och chef för DN:s politikredaktion. Idag driver han webbsajten Om Europa,

Leif Pagrotsky, politiker (S) som innehaft flera olika ministerposter i socialdemokratiska regeringar samt suttit i Sveriges riksdag, även en aktiv företrädare för nej-sidan i folkomröstningen om euron år 2003,

Sakke Teerikoski, leder samtalet. Han är ledamot av Svenska Europarörelsens styrelse där han är internationell sekreterare.

Samtalet arrangeras tillsammans med EU-kommissionens kontor i Stockholm.

Tid: 21 februari 2023 kl 12:00-13:00.
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm.
Anmälan senast 20/2 till info@svenskaeuroparorelsen.se

Efter panelsamtalet bjuder vi på kaffe och mingel. Kl 13:30 fortsätter programmet med föreningens årsmöte 2023.

Välkomna!

Träffpunkt Europa: Hur påverkas EU-samarbetet av de högernationalistiska partiernas framgångar?

Hur har framväxten av högernationalistiska partier i Europa påverkat samarbetet och sammanhållningen inom EU? På vilket sätt har högernationalisternas valframgångar satt sin prägel på Europasamarbetet på lång och kort sikt? Detta försöker vi belysa i ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm.

Medverkande i diskussionen:

Christofer Fjellner (M), oppositionsråd Stockholm stad och tidigare Europaparlamentariker 2004-2019,

Jytte Guteland (S), riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker 2014-2022,

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som bevakat högernationalistiska rörelser under många år,

Anna Söderström, forskare på Sieps som studerat EU:s nya villkorsmekanism och utmaningar i rättsstatsfrågan.

Samtalet modereras av Sigrid Bøe.

Tid: 27 januari 2023 kl 12:30-13:30 (välkomna in fr.o.m. 12:00!)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: info@svenskaeuroparorelsen.se

Välkomna!

Europa och det Ryska Imperiet – Från Bysans till Putin

Tid: 11 november kl 13:30-15:00
Plats: Europahuset, Stockholm

Varmt välkomna till det traditionella uppmärksammandet av Vapenstilleståndsdagen efter Första Världskriget som Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen genomför sedan ett tiotal år.

PROGRAM

– Från Bysans till Putin
Den ryska imperietankens utveckling, Professor Per-Arne Bodin, Professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning

– Från imperiedrömmar till pariastatus
Reflektioner om dagsläget och Rysslands relationer med Europa, Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare för Rysslandsprogrammet vid FOI

– Diskussion
Moderator: Mats Åberg

Efter programmet ges möjlighet till ytterligare diskussion över en kopp kaffe.

Anmälan kan göras till info@svenskaeuroparorelsen.se senast onsdag den 9 november.
Kom gärna i god tid före kl. 13.30 till Europahuset, eftersom identitets- och säkerhetskontroll kan orsaka köbildning.

Evenemanget streamas också live här: https://www.facebook.com/events/1169835683969319

Välkomna!

Träffpunkt Europa: Ryssland och Europa – är en bättre relation möjlig? Författarsamtal med Bengt Jangfeldt

Efter Rysslands invasion av Ukraina är landets förhållande med Europa nära fryspunkten. I boken Vi och dom. Om Ryssland som idé beskriver författaren Bengt Jangfeldt hur inställningen till Europa och europeiska värderingar har växlat och splittrat Rysslands härskare, tänkare och folk ända sedan Peter den stores dagar. Under Vladimir Putin dominerar åter föreställningen om att Ryssland utgör en civilisation som är överlägsen den europeiska. Hur och varför har sådana tankar utvecklats? Vilken betydelse har idén om den särartade ryska civilisationen för kriget i Ukraina? Kan utvecklingen svänga på nytt och Ryssland åter sträva efter ett närmande till Europa?

Välkomna till Träffpunkt Europa med Rysslandskännaren och författaren Bengt Jangfeldt! Samtalet leds av Annika Ström Melin.

Tid: 20 oktober kl 12:30-13:30. Kaffe och smörgås serveras från klockan 12.

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: info@svenskaeuroparorelsen.se

Seminariet sänds även över vår Facebook-sida. Välkommen att ställa frågor via Facebook-chatten.

Välkomna!

Träffpunkt Europa: Författarsamtal med Joakim Medin: Ungern efter valet

Årets fjärde Träffpunkt Europa tar oss till Ungern, där Viktor Orbán alldeles nyligen säkrat ytterligare en mandatperiod i ett land där demokratins förutsättningar ser allt dystrare ut.

Joakim Medin är frilansjournalist som länge följt den politiska utvecklingen i Ungern. Han har skrivit boken Orbánistan: Rädsla och avsky i det illiberala Ungern (2018), som följer händelseutvecklingen fram tills föregående val. Sedan dess har rättsstatsprincipen och medias frihet i landet klämts hårdare åt. Utvecklingen har följts med oro på EU-nivå och av övriga medlemsstater, och nyligen har tongångarna hårdnat mot Ungern. Samtidigt har Orbáns politik också inspirerat närliggande länders aspirerande ”strongmen”. Nu ska hans parti Fidesz styra i fyra år till. Vart är Ungern på väg politiskt? Kan det att sluta i ett utträde ur EU? Och vad har valrörelsen som gick att lära oss om det politiska landskapet i Ungern idag?

Samtalet kommer även att kort gå in på valen i Serbien (3/4) och Slovenien (24/4). Joakim Medin har följt även dessa. Kan en ”Orbán-effekt” skådas även i dessa val?

Tid: 27 april kl 13:00 (välkomna in fr.o.m. 12:30)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Seminariet sänds även över vår Facebook-sida. Välkommen att ställa frågor via Facebook-chatten.

Välkomna!