Nyheter

Årets Europé 2017

Tilde Björfors, cirkusdirektör för Cirkus Cirkör, blev utsedd till Årets Europé 2017 och mottog sitt pris under en ceremoni i samband med Europadagens firande 9 maj på SKL:s huvudkontor i Stockholm.

Prisutdelare var ordförande Stefano Giangiacomo och juryn motivering löd:

Tilde Björfors håller en tydlig konstnärlig linje som avspeglas i flera uppmärksammade uppsättningar med Cirkus Cirkör – nu senast i bland annat ”Borders”, ”Satyagraha” och ”Limits”. Hon är en tydlig röst för medmänsklighet och öppen samvaro inom Europa. Hennes kulturgärning gör avtryck långt utanför våra gränser. Årets Europé ser till att Botkyrka kan möta Barcelona, Bukarest och Brighton.

Hennes tacktal följdes av mycket uppskattade cirkusnummer.

 

Länk till prisceremonin (1,14 in på inspelningen från SKL:s Europadag).

Läs mer om Årets Europé här

 

Stefano Giangiacomo ny ordförande

16730552_1062917913814641_8909964615301006321_n

Vid årsmötet 13 februari valdes Stefana Giangiacomo till ny ordförande för Svenska Europarörelsen. Han efterträder Rosie Rothstein som avsagt sig omval.

Stefano  har studerat internationella relationer och litteraturvetenskap i Italien och Tyskland. Han är ledamot i TCO:s och fackförbundet ST:s regionala styrelser.

Till ledamöter valdes:

Tommy Svensson styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Tommy Svensson har varit vice ordförande sedan årsmötet 2015. Han är frilansskribent med inriktning på Europa. Han har tidigare bland annat varit, ledarskribent på Aftonbladet, politiskt sakkunnig på UD och chef för de svenska fackens kontor i Bryssel.
Twitter: @TommySvensson13


Rosie Rothstein styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Rosie Rothstein är samhälls- och beteendevetare. Hon har arbetat med EUs fonder och program sedan 1997 och har varit ansvarig för flera stora EU-projekt med bas i Göteborg. Hon har haft flera förtroendeuppdrag med inriktning på hållbar tillväxt inom Västra Götalandsregionen. Rosie Rothstein är egenföretagare och har arbetat inom offentlig och ideell sektor och inom näringslivet. Hon är uppvuxen i Malmö, studerade i Lund, bodde 25 år i Göteborg och bor nu i Stockholm.
Twitter: @RosieRothsteinT.f kassör

Andreas Froby andreas.froby@svenskaeuroparorelsen.se

Andreas Froby är statsvetare med Europainriktning. Han är en riktig europanörd som gärna diskuterar hur Europa och EU bör utvecklas i framtiden – främst ur ett institutionellt perspektiv. Andreas har varit förbundsordförande & förbundssekreterare i Förbundet Unga Européer och valdes mars 2014 till Europarörelsens styrelse.
Twitter: @andreasfroby


 

Suzanne Jenner styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Suzanne Jenner är Internationell Ekonom med examen från Göteborgs Universitet (Handels) och är sedan 2010 verksamhetschef på Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret. Tidigare har hon bl.a. arbetat på dåvarande Internationella programkontoret (nu UHR) som handläggare för EU:s utbildningsprogram och anlitas numera som expert och extern bedömare för Erasmus+. Suzanne har arbetat många av sina yrkesverksamma år utomlands, bl.a. i Frankrike, USA och Spanien.


 

Henrik Brors styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Henrik Brors är journalist, bloggare samt politisk analytiker och kommentator. Brors blev 1998 chef för politikredaktionen på Dagens Nyheter. Han har även arbetat för Tidningarnas Telegrambyrå (TT), bland annat som EU-korrespondent i Bryssel och säkerhetspolitisk reporter.
Twitter: @henrikbrors
Hemsida: henrikbrors.se


Marta Sandén styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se

Marta Sandén är journalist med inriktning IT och utbildad jurist. Hon har en bakgrund som utrikeskorrespondent, chefredaktör, kommunikationschef, entreprenör och nätverksbyggare. Marta är grundare av SeniorNet Sweden, medgrundare av Transfer.nu och har suttit bland annat i styrelsen för Friluftsfrämjandet. Hon är född Europé i en multinationell familj och har arbetat i flera europeiska länder: Polen, England, Spanien, Frankrike och Norge. Under hela sin professionella karriär har hon varit en övertygad anhängare av idén om det gemensamma Europa. Sedan 1992 arbetar hon för Europeiska kommissionen som expert inom digitala frågor. Hon är även mentor åt unga adepter vid Utikespolitiska institutet. Marta Sandén är gift med journalisten Weje Sandén och har två vuxna barn.Till suppleanter valdes (presentation kommer senare)

Frida Gumpert Herlofson styrelsen@svenskaeuroparorelsen.se


Sofia Rönnow Pessah styrelsen@svenskaeuroparorelsen

 

Hör Froman om Frankrike 13 februari

Träffpunkt Europa 13 februari med Ingmarie Froman om vårens val i Frankrike

Kan Marine Le Pen vinna?

Välkommen till Träffpunkt Europa – om det franska presidentvalet. Ett val som kan få ödesdigra konsekvenser för ett krisdrabbat EU.

Ingmarie Froman är tidigare korrespondent i Paris och Bryssel  för Sveriges Television och Sveriges Radio

Måndag 13 feb, kl 18  Europahuset, Regeringsgatan 65

Anmäl er senast fredag 10 februari till info@svenskaeuroparorelsen.se

Observera att Svenska Europarörelsens årsmöte hålls 17.30.

Välkomna

Träffpunkt Europa: Ovisst val i Frankrike

Hörsalen på Svenska Institutet blev fullsatt när Europarörelsen bjöd på seminarium om det kommande presidentvalet i Frankrike, och flera intresserade blev kvar i väntelistan. Vid talarstolen stod Ingmarie Froman, Frankrikekännare och tidigare korrespondent för SVT och SR i Paris och Bryssel, och Göran von Sydow, statsvetare och ställföreträdande direktör vid Sieps.

Valet i Frankrike har hamnat i skuggan av presidentvalet i USA. Trots att den politiska veckan har varit händelserik i Frankrike, med en nyutgiven bok om Hollande, republikanernas premiärval som sparkades igång medan vårt seminarium pågick, samt ett avbokat besök av Putin, har svenska medier rapporterat endast om det senaste.

Att presidentkandidater ber om väljarnas förtroende i ett premiärval är en nyhet i Frankrikes politik. Ingmarie Froman har upplyst oss om hur den nya valprocessen kommer att gå till, vilka är de främsta kandidaterna inom både republikanerna och socialisterna, hur de profilerar sig och vilka möjligheter och utmaningar de möter när maktspelet kring huvudkandidaterna avgörs utanför partiernas korridorer.

Därefter har Göran von Sydow påmint oss i ett snabbt historiskt tillbakablick om den femte republikens presidenters roll i utformningen och utvecklingen av EU och vilka utmaningar Frankrike står inför, med en växande euroskepticism och krav på att skriva om EU-fördraget, samtidigt som maktbalansen fortsätter hålla Front National borta från den nationella församlingen.

 

Se bilder från Träffpunkten

Stärk civila organisationernas roll i EU-arbetet – Vårt remissvar på SOU ”EU på hemmaplan”

I vintras presenterade utredningen ”EU på hemmaplan” flera förslag  för att öka kunskaperna om och möjligheterna till inflytande och delaktighet för medborgarna i det europeiska samarbetet.

Svenska Europarörelsen har i sitt remissvar på utredningen framhållit betydelsen av stöd till de civila organisationernas  det arbetet. Vårt yttrande återges här nedan:

Enligt utredaren är kunskaperna om EU i Sverige ”pinsamt låg” (Europaportalen 2016-02-01). I betänkandet finns en rad belägg för detta. Särskilt allvarlig är enligt vår mening de dåliga kunskaperna hos lärare – till och med på högskolor och universitet – vilket naturligtvis leder till att elever och studenter inte heller får grundläggande kunskaper och EU och dess roll för Europa och Sverige.

Att denna nedåtgående kunskapsspiral måste brytas är uppenbart och utredningen lägger fram flera förslag i det syftet. Vi menar att detta är ett område där även civilsamhället och organisationer, som den partipolitiskt obundna Svenska Europarörelsen och liknande, kan bidrag med kunskaper och engagemang. Det handlar således inte enbart om att förbättra utbildningen och informationen till lärare och andra inom skolan, utan också om att öppna skolan för omvärlden, och ge nödvändiga resurser för det.

När det gäller den andra huvudpunkten i betänkandet, att främja insyn och delaktighet, lägger betänkandet stor vikt vid möjligheten för såväl medborgare och olika intressenter att komma in tidigare än i dag i beslutsprocessen. Det förutsätter bättre information och samråd från bland andra regeringen, kommuner och myndigheter. Även i det här fallet vill vi lyfta fram civilsamhällets möjlighet att vara en länk till medborgarna. De ideella organisationerna kan ge värdefulla bidrag genom att också lyfta fram kulturella och sociala frågor som kan väcka djupare engagemang än olika konkreta, men ibland snåriga, lagstiftningsprocedurer.

Den tredje huvudpunkten gäller åtgärder för att förbättra tillgången till information. Utredningen visar hur informationen om EU blivit sämre under senare tid. Mediernas rapportering har minskat om omfattning, riksdagens EU-upplysning har begränsats och myndigheters och andras informationsinsatser är sporadiska och utan systematik. Inte minst allvarligt är de politiska partiernas bristande engagemang.

I avsnittet där dessa frågor berörs nämns även det civila organisationerna, bland andra Svenska Europarörelsen, vilka anses ha en ”mycket viktig informationsförmedlande roll”.  Utredningen konstaterar dock att ”jämfört med i vissa andra länder får dock dessa organisationer och evenemang sällan brett genomslag i den offentliga debatten”.  Det är möjligen sant även om vi för vår del har märkt ett stor intresse för vår satsning på att nå unga människor i vår samtalsserie Café Europa och vår årliga utmärkelse Årets europé.

För att de civila organisationerna ska få större genomslag för sitt arbete med Europafrågor krävs att möjligheterna till projektstöd och andra möjligheter till deltagande och erkännande från myndigheters sida blir mer likartade dem i andra jämförbara länder.

Avslutningsvis ser vi positivt på de förslag som förs fram i betänkandet och vi vill efter förmåga gärna medverka till såväl större kunskaper, engagemang och medborgarinflytande i europeiska frågor.
Antaget av styrelsen för Svenska Europarörelsen 17 maj 2016.Logga original