Svenska Europarörelsen

Mötesplatsen för alla som är intresserade av Europafrågor

Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation som arrangerar seminarier och andra aktiviteter om Europas kultur och samhälle. Vi vill bidra till ökad förståelse och vänskap mellan människor över nationsgränserna. Tillsammans kan vi främja fred och samförstånd genom ökade kontakter och kunskap. Vår definition av Europa sträcker sig utanför EUs gränser och omfattar alla länder som är medlemmar av Europarådet.

Varje år delar Svenska Europarörelsen ut Årets Europé. Utmärkelsen tilldelas en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk.

Våra medlemmar

Vi som är medlemmar i Europarörelsen är en heterogen grupp.  Många har erfarenheter av att leva och bo i flera Europeiska länder och andra är nyfikna på att lära sig mer om kultur och samhällsliv. Oavsett vilken bakgrund du har, om du är EU-anhängare eller skeptiker, är du självklart välkommen att bli medlem!

European Movement International

Svenska Europarörelsen är medlem av paraplyorganisationen European Movement International. EMI samlar våra systerorganisationer i Europa, för närvarande 42 st.

Visst låter det spännande! Vill du bli medlem?