Egna medier skapar egenmakt i förorten

Nya röster hörs i Europas medielandskap genom egna tidningar, radio- och TV-program. Sociala medier skapar förbindelser och inflytande för minoriteter och invandrare. Detta diskuterades på Europarörelsens seminarium i januari.

Mauri Kaipainen, professor i medieteknik från Södertörns högskola presenterade ett forskningsprojekt med Sverige, Finland och Estland, ”Immigrant Inclusion by eParticipation”. Studien visar att sociala medier skulle kunna skapa delaktighet och kan bidra till att öka invandrares integration.

– Kommunikationsvägar bör byggas som fungerar för alla parter, säger Kaipainen.

I många länder har myndigheterna skapat e-tjänster för medborgarna. Men detta är i sig inte tillräckligt för att överbrygga klyftorna I samhället. Kommunikationsvägarna kan inte byggas inifrån förvaltningar och ut till medborgarna om man vill skapa delaktighet. Dialogen med medborgare beslystes på ett drastiskt sätt av Johan Flyckt från Hyresgäströrelsen som berättade om den så kallade Järvadialogen som under flera år lockade tusentalls invånare tilll rådslag,. Men resultatet och förslag från de boende  förbisågs av beslutsfattana när nya bostadsområden och stadsdelar skulle planeras.

– Jag har svårt att se folk I ögonen efter Järvadialogen, sa Johan Flyckt, som är drivande i flera EU-projekt som ska stöda arbete och utbildning med egna medier för utsatta grupper I förorten.

Det senaste projektet heter Media4us och handlar om att ge röst åt ungdomar i förorter som ligger i så kallad medieskugga. Befolkningen i invandrartäta områden läser i liten utsträckning prenumererad dagspress eller public service medier. Projektet hade uppstart med workshop I Europahuset denna dag.

Kontakt Johan Flyckt: johan.flyckt@hyrestgastforeningen.se

Kontakt till Mauri Kaipainens projekt: Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se08-608 50 62 eller 070-286 13 32.

Text: Jacob Schulze