Förnyad Europarörelse vill växa

Torsdagens höstupptakt på Konstnärshem lockade drygt 20-talet engagerade medlemmar. Diskussionerna gick varma om höstens program och framtiden för Europarörelsen.

Europarörelsen har gått igenom en hel del förändringar under det senaste halvåret. Den nya styrelsen har ambitionen att Europarörelsen ska växa till tusen medlemmar inom överskådlig tid och att föreningen ska bli en relevant samhällsaktör.

Som ett led i det arbetet har Europarörelsen bytt namn, från Europarörelsen i Stockholm till Svenska Europarörelsen. Sedan några månader är föreningen också medlem i paraplyorganisationen European Movment International, EMI.

Utåtriktat kommunikationsarbete

Du som läser den här artikeln har redan hittat till vår nya hemsida. Den är fortfarande under utveckling och kommer att förbättras och fyllas på med relevant material kontinuerligt. Sedan några månader tillbaka finns vi också på Facebook.

Målet är att göra det lättare för människor att hitta till Europarörelsen och alla intressanta aktiviteter. Läs mer om hemsidan här.

Höstens program

Höstens program innehåller en rad spännande programpunkter. Här finns ämnen som Europeisk identitet, vad är det? Frankrike och Tyskland i EUs mittfält och Krutdurk Europa. Vi planerar också för en julfest.

Dessa och alla andra aktiviteter hittar du i kalendariet.

Självklart är alla aktiviteter även fortsättningsvis gratis och öppna även för dig som ännu inte har blivit medlem.

Foto: Kenneth Abrahamsson