InbjudanÖver hela Europa högtidlighålls den 11 november, den dag år 1918 då vapenstilleståndet slöts efter första världskriget. Liksom förra året vill vi fyra Europaföreningar, Europarörelsen, SKEN, Svenska Paneuropaföreningen och Unga Européer markera denna dag genom en gemensam aktivitet där vi diskuterar vad vi lärt oss av de snart 100 år som gått sedan första världskriget bröt ut.

Idag kan vi i Europa åter se flera av de strömningar som utgjorde grogrunden för det första världskriget. Etniska, religiösa, politiska och ekonomiska bindningar och allianser är nu, liksom då, oöverskådliga och varje åtgärd som ändrar balansen riskerar att få oförutsägbara följder. Den ekonomiska krisen har bidragit till att gamla politiska, nationalistiska och etnocentriska rörelser kommit upp till ytan.

Medverkar gör bland andra Birgitta Ohlsson, EU-minister, Dusăn Cmogorčevic, Serbiens ambassadör, Alexandra Pascalidou, journalist och författare, Marika Markovits, Årets Europé 2013 och initiativtagare till Crossroads.

Tid: 11 november klockan 18.00.

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan senast 8 november till andreas.froby@ungaeuropeer.se