EUROPASAMARBETETS UTMANINGAR – VAD VILL POLITIKERNA?

politikeråtfrågning

Vilka frågor vill partierna prioritera och driva på EU-nivå den kommande mandatperioden? Vilka är de stora utmaningarna i Europasamarbetet och hur ska Europa komma på ekonomiska fötter igen? Vilken väg vill partierna ta i de stora europeiska framtidsfrågorna som asyl- och migrationspolitiken, klimatfrågan, energipolitiken, brottsbekämpning och EU:s gemensamma utrikespolitik?

Mer än hälften av de lagstiftande beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel. Välkommen till utfrågningen av politiker där vi synliggör partiernas inställning till Europasamarbetet och deras ståndpunkt i aktuella sakfrågor.

Medverkande:

Bodil Ceballos (mp) Europaparlamentariker och ledamot av säkerhets- och försvarsutskottet.

Gustav Blix (m) riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden.

Marie Granlund (s) riksdagsledamot och vice ordförande i EU-nämnden.

Oscar Wåglund (fp) statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson.

Utfrågningen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens styrelseordförande och Håkan Jonsson, konsult och Paneuropas styrelseordförande.

Tid: 18.00 – 19.30, 11 september 2014

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

Anmälan till europavannerna@gmail.comsenast 8 september.

Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!

Seminariet arrangeras av Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen.