Träffpunkt Europa: Sveriges lånta fjädrar – vårt europeiska kulturarv

Bild: Hjärt & Lungfonden
Foto: Hjärt & Lungfonden
Foto: Frankie Fouganthin
Bild: Frankie Fouganthin

Drömmen om ett enhetligt kulturellt samhälle växer sig idag allt starkare i många länder, också i Sverige. Drömmen bygger på en önskan om att alla talar samma språk och har samma kulturella tillhörighet. Men hur enhetlig är svensk kultur? Och hur svensk är den? Hur mycket av den svenska kulturen har europeiska rötter? Hur ser vårt europeiska kulturarv ut?

Välkommen till Träffpunkt Europa, organiserat av Svenska Europarörelsen och UF, Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm, i samarrangemang med Svenska institutet.

När: 9 april kl. 17:30-19:00, följt av mingel

Var: Svenska Institutet, Slottsbacken 10, Stockholm

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 7 april 2015

Program

17.30 – 17.45 Välkomstord av Henrik Selin, avdelningschef Interkulturell Dialog, Svenska Institutet

Öppningstal av Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet

17.45 – 18.05 Sverige och Europa – ett kulturhistoriskt perspektiv.

Hur har svensk kultur utvecklats under de senaste århundraden? När har det europeiska inflytandet över svensk kultur varit som störst?

Jonas Nordin, docent i historia, Kungliga biblioteket

18.05– 18.25 Lånta fjädrar

Hur svensk är svensk kultur och traditioner så som vi uppfattar dem idag? Hur mycket av den svenska kulturen härstammar från övriga Europa? Hur gammal eller hur djupt förankrad måste en viss företeelse vara för att betraktas som en del av svensk kultur?

Jonas Engman, etnolog, Nordiska muséet

18.25 – 19.00 Paneldebatt: Vad är svensk kultur för dig?

Amelia Adamo, chefredaktör, M-Magasin

Qaisar Mahmood, kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet och författare

Jonas Engman, etnolog, Nordiska muséet

Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet

Moderator: Ulrika Knutsson, kulturjournalist

19.00 – 20.00 Mingel

Träffpunkt Europa: Storbritannien & dess europeiska själ?

Den 12 mars kl.18:00 anordnar vi en Träffpunkt Europa där vi fokuserar på Storbritannien: vad händer nu i landet inför valet i maj? Vad står på spel? Istället för att enbart fokusera på det kommande valet och en eventuell Brexit kommer vi att ta ett steg tillbaka och försöka analysera vad det är som har lett fram till dagens situation där t.ex. Ukip blivit så populära.

Vad kan en eventuell folkomröstning leda till, där inga brittiska krav på omförhandling gått genom? Hur stor är chansen att britterna röstar för ett utträde där det står mellan status quo och något väldigt okänt där de inte vet vilka villkor de får med övriga Europa? Vad skiljer Storbritannien från andra EU-länder och vad gör att Storbritannien alltid varit så negativt till medlemskapet i EU? Hur ekonomiskt beroende är Storbritannien av EU idag? Hur skulle livet utan EU te sig för britterna och brittiskt näringsliv?

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Medverkande

Moderator: Clas Barkman, tidigare korrespondent i Storbritannien för Dagens Nyheter

Dessa ingår i panelen: Roderick Parkes, research fellow på Utrikespolitiska Institutets Europaprogram, och Paul Johnston, Storbritanniens ambassadör

Var och när:

Lokal: Engelska Kyrkan, Princess Hall Konferens, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm

Tid: Den 12/3 kl.18.00 – 20.00

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 11/3.

Träffpunkt Europa är gratis för medlemmar i Svenska Europarörelsen. Icke medlemmar är välkomna mot en anmälningsavgift på 50 kronor som kan betalas i förväg till bankgironummer 419-6853. Märk betalningen med ”namn, träffpunkt 12/3”. Det går också bra att betala på plats eller att bli medlem för 150 kronor.

Välkommen!

Träffpunkt Europa: 20 år i EU – visioner och verklighet

200px-Birgitta_Ohlsson.EU-dagen2011_1c379_6285Kristina-Persson-allvarlig-proträtt-till-webben-150x150

 

 

 

 

2015 är det 20 år sedan Sverige blev medlem i EU. Vilka förhoppningar och farhågor diskuterades inför folkomröstningen 1994 och vad har medlemskapet i praktiken inneburit? Vilka förhoppningar och farhågor finns inför framtiden? 

I samarbete med Svenska Institutet bjuder Svenska Europarörelsen in till en panel-debatt om Sveriges 20-åriga medlemskap.

PROGRAM

Välkomstord av kvällens värd, Annika Rembe, Generaldirektör Svenska Institutet

17.30 – 19.00 Paneldebatt

19.00 – 20.00 Mingel

MEDVERKANDE

Kristina Persson, (s) minister för strategi och framtidsfrågor och en av Sveriges första EU-parlamentariker

Birgitta Ohlsson, (fp) EU-minister 2010-2014

Hans Lindqvist, (c) ordf. EU-kritiska centernätverket, EU-parlamentariker 1995-99

Agneta Stark, ekonom, engagerad debattör inför folkomröstningen 1994

MODERATOR

Anders Selnes, chefredaktör Europaportalen

När: 15 januari, kl. 17:30-19:00 + mingel

Var: Svenska Institutet, Slottsbacken 10, Stockholm

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 12 januari 2015

Välkommen till en debatt om 20 år i EU!

Träffpunkt Europa: Konsten att vara invandrare – om invandring och integration

bild TE 9 oktAtt flytta till ett annat land innebär en dramatisk förändring. Nytt språk. Ny kultur. Nytt arbete. Nya vänner. Nya seder och bruk. Vissa kommer snabbt in i gemenskapen i det nya landet, för andra kan det ta längre tid. I Sverige och resten av Europa talas det om vikten av integration. Men vad menar vi med integration? Hur går integrationen till? Vilka verktyg har man i olika länder? Hur nödvändig är integrationen för att vi ska kunna leva i ett samhälle där vi respekterar olika kulturer och identiteter?

Välkommen till Träffpunkt Europa där vi diskuterar integration i ett mångkulturellt samhälle.

Medverkar gör Andrzej Olkiewicz, författare till den uppmärksammade boken ”Konsten att vara invandrare” som fokuserar på vad invandrarna själva kan göra för att integreras och bli en del av det nya samhället, David Isaksson, författare och VD för Global Reporting, som deltagit i flera integrationsprojekt, bl a ”Vägen in, röster om integration och jämställdhet”, och Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och mångfald på Länsstyrelsen i Stockholms län, som bland annat tagit initiativ till SFX-utbildningarna (kurser i yrkessvenska för utrikes födda) och till arbetsmarknadsmässan Bazaren.

Diskussionen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens ordförande.

Tid: 9 oktober 2014 kl 18.00 19:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Entréavgift: Träffpunkt Europa är kostnadsfritt för Europarörelsens medlemmar. 50 kr för icke medlemmar. Vi tar inte kort utan enbart kontanter.

Seminariet avslutas med mingel.

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 6 oktober.

Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!

Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU?

 

På TRÄFFPU2014-05-15 18.10.37NKT EUROPA den 15 maj 2014 berättade Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor vid KTH, om sin och Fredrik Erixons bok Vad har EU gjort för Sverige (med stora bokstäver) – och vad har Sverige gjort för EU? (i litet mindre bokstäver och annan färg). Det är nog också så som Stefan Fölster medgav att det är lättare att göra en utvärdering av vad EU gjort för vårt land än det är att slå fast vad Sverige bidragit med eller gjort för EU. Val av stilstorlek och rot var ingen tillfällighet. De resultat som Stefan Fölster och Fredrik Erixon presenterat i sin bok bygger på en jämförelse med den studie avseende samhällsekonomiska konsekvenser som presenterades inför folkomröstningen 1994. Andra studier vid den tiden sökte analysera konsekvenser för välfärden, jämställdheten och utrikespolitiken; en jämförelse med resultaten från dessa studier tas inte upp boken även om Stefan Fölster i sin presentation under kvällen snuddade vid till exempel utvecklingen av den sociala välfärden och jämställdheten mellan kvinnor och män.

En slutsats som författarna drar är att konsekvensutredningen, som dåvarande finansminister Anne Wibble tillsatte år 1993, i stor utsträckning träffat rätt i sina förutsägelser. Dock kunde Stefan Fölster poängtera att den befarade ökningen i dödlighet till följd av alkoholskador inte inträffat trots att prognosen avseende en ökad alkoholkonsumtion slagit in. Reallöneökningen har blivit större än vad man trodde skulle bli fallet och livsmedelspriserna har sjunkit. Lönespridningen i arbetar- och tjänstemannaled har heller inte ökat på det sätt som man pratade om skulle bli en följd av ett medlemskap i EG/EU. Ett resultat i övrigt som Stefan Fölster gärna framhåller är att medlemsavgiften för svensk del blivit betydligt mycket mindre än vad konsekvensutredningen beräknade.

Efter Stefan Fölsters inledning blev det en livlig frågestund. Det kom frågor om metodval och frågor kring konsekvenser av EU-medlemskap gentemot följder av andra trender och utvecklingstendenser men också om de mer allmänna funderingar som funnits inför medlemskapet avseende Sveriges inflytande och de farhågor som då fanns på Nej-sidan avseende en förlorad handlingsfrihet, ett förlorat oberoende och en minskad insyn men som kontrades på Ja-sidan med en tilltro på ökat inflytande i samhällsutvecklingen med ett medlemskap. Detta är frågor som bland annat diskuteras i den bok som Anders Elgemyr och Ewa Hedlund skrev i mitten av 90-talet med titeln JA eller NEJ till EU.

Kvällen inleddes före Stefan Fölsters presentation med ett YouTube-avsnitt kallat ”What has Europe ever done for you?”. Efter presentationen avslutades kvällen med vittnesmål om att det finns stora och viktiga områden där Sverige gjort viktiga insatser och som säkert kommer att framhållas i framtiden, såsom en ökad öppenhet och insyn i beslut och beslutsprocesser liksom Sveriges engagemang för frirörlighet och utvidgning av EU – the big bang år 2004 då tio nya stater upptogs i medlemskretsen.

Vid tangenterna en under träffpunktskvällen vilt kraxande och pipande samtalsledare till följd av ’tappad röst’ som tackar för rikt och livligt deltagande från engagerad talare och intresserad publik.

Margit Wallstén

 

Se fler bilder från seminariet på vår Facebook-sida.