Träffpunkt Europa 30/5 kl.18.00 – EU:s ödesfråga: Should UK Stay or Go?

 

 

Logga original

SI

Svenska Institutet och Europarörelsen inbjuder till möte inför Storbritanniens EU-folkomröstning den 23 juni.

EU:s ödesfråga

Should UK Stay or Go?

Britter på varsin sin sida i striden möts i debatt, på engelska

James Savage (Remain) – Stephen Whitlock (Leave)

Brexit bra för Stockholm?

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms Handelskammare

Moderator: Henrik Brors

Måndag 30 maj, kl 18-20

Svenska Institutet, Slottsbacken 10

Anmäl dig här 

Lika men ändå inte – rundabordssamtal mellan franska Eurocapitales och Svenska Europarörelsen

unnamed (8)Finns det en gemensam säkerhetspolitik i EU? Vilka säkerpolitiska hot finns det mot Sverige och Frankrike? Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sveriges och Frankrikes migrationspolitik? Vad betyder försvarspolitik i Sverige och Frankrike? Hur kan vi sätta in allt detta i ett europeiskt perspektiv? Under rundabordssamtalet med franska Eurocapitales den 6 juni diskuterade medlemmar i Europarörelsen säkerhetspolitik, försvarspolitik och migrationspolitik i Sverige, Frankrike och EU.

Medan Ryssland i nuläget utgör ett stort säkerhetspolitiskt hot mot Sverige, är det snarare energi, migration och terrorism som ses som ett hot i Frankrike. Solidaritetskonceptet som var en grundsten när EU bildades, håller långsamt på att försvinna, menade Irina Boulin-Ghica från Eurocapitales. Europarörelsens före detta ordförande Ewa Hedlund inflikade att de enda gångerna EU har lyckats samla sig och agera gemensamt har varit när EU har haft externa hot mot sig. Europarörelsens vice ordförande Tommy Svensson berättade att det är en pågående debatt om Sveriges neutralitet. Både i och utanför Sverige tror folk att Sverige har en alliansfri politik, men i verkligheten har vi en politik som är mer allierad än vi tror, menade Svensson.

Medan Frankrike de senaste 10 åren har infört en mer restriktiv migrationspolitik och är negativ till en gemensam asylpolitik i EU, har Sverige öppnat sina gränser med bland annat en mer liberal arbetskraftsinvandringspolitik och är positiv till en mer solidarisk asylpolitik i EU. Migrationen till Frankrike är främst ekonomisk, betonade Eurocapitales ordförande Jean-Paul Douget. På grund av kriget i Syrien har Sverige just nu många asylsökande, men för några år sedan var det fler som sökte sig till Sverige för att arbeta än för att ansöka om asyl, påpekade Europarörelsens Anna Horgby.

Vad vill EU, som spenderar mindre och mindre på försvaret, ha för försvarspolitik? Jean-Claude Houdoin från Eurocapitales förklarade att Frankrike försöker att samarbeta med europeiska partners, men att de ofta agerar själva eller i samarbete med endast ett fåtal partners, såsom i Mali. Europarörelsens Ewa Hedlund menade att det inte finns någon gemensam försvarspolitik i EU och berättade att vi i Sverige inte pratar om försvarspolitik utan om ett möjligt NATO-medlemskap.

Det är tydligt att möjligheterna, förutsättningarna och utmaningarna i Sverige och Frankrike skiljer sig åt på dessa punkter. Detta innebär dock inte att vi inte kan agera inom EU:s ramar. Europarörelsen kommer med intresse att följa utvecklingen inom de säkerhets-, migrations- och försvarspolitiska områdena i de europeiska länderna och i EU.

Se fler bilder från rundabordssamtalet här.

Träffpunkt Europa: Sveriges lånta fjädrar – vårt europeiska kulturarv

Bild: Hjärt & Lungfonden
Foto: Hjärt & Lungfonden

Foto: Frankie Fouganthin
Bild: Frankie Fouganthin

Drömmen om ett enhetligt kulturellt samhälle växer sig idag allt starkare i många länder, också i Sverige. Drömmen bygger på en önskan om att alla talar samma språk och har samma kulturella tillhörighet. Men hur enhetlig är svensk kultur? Och hur svensk är den? Hur mycket av den svenska kulturen har europeiska rötter? Hur ser vårt europeiska kulturarv ut?

Välkommen till Träffpunkt Europa, organiserat av Svenska Europarörelsen och UF, Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm, i samarrangemang med Svenska institutet.

När: 9 april kl. 17:30-19:00, följt av mingel

Var: Svenska Institutet, Slottsbacken 10, Stockholm

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 7 april 2015

Program

17.30 – 17.45 Välkomstord av Henrik Selin, avdelningschef Interkulturell Dialog, Svenska Institutet

Öppningstal av Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet

17.45 – 18.05 Sverige och Europa – ett kulturhistoriskt perspektiv.

Hur har svensk kultur utvecklats under de senaste århundraden? När har det europeiska inflytandet över svensk kultur varit som störst?

Jonas Nordin, docent i historia, Kungliga biblioteket

18.05– 18.25 Lånta fjädrar

Hur svensk är svensk kultur och traditioner så som vi uppfattar dem idag? Hur mycket av den svenska kulturen härstammar från övriga Europa? Hur gammal eller hur djupt förankrad måste en viss företeelse vara för att betraktas som en del av svensk kultur?

Jonas Engman, etnolog, Nordiska muséet

18.25 – 19.00 Paneldebatt: Vad är svensk kultur för dig?

Amelia Adamo, chefredaktör, M-Magasin

Qaisar Mahmood, kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet och författare

Jonas Engman, etnolog, Nordiska muséet

Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet

Moderator: Ulrika Knutsson, kulturjournalist

19.00 – 20.00 Mingel

Träffpunkt Europa: Storbritannien & dess europeiska själ?

Den 12 mars kl.18:00 anordnar vi en Träffpunkt Europa där vi fokuserar på Storbritannien: vad händer nu i landet inför valet i maj? Vad står på spel? Istället för att enbart fokusera på det kommande valet och en eventuell Brexit kommer vi att ta ett steg tillbaka och försöka analysera vad det är som har lett fram till dagens situation där t.ex. Ukip blivit så populära.

Vad kan en eventuell folkomröstning leda till, där inga brittiska krav på omförhandling gått genom? Hur stor är chansen att britterna röstar för ett utträde där det står mellan status quo och något väldigt okänt där de inte vet vilka villkor de får med övriga Europa? Vad skiljer Storbritannien från andra EU-länder och vad gör att Storbritannien alltid varit så negativt till medlemskapet i EU? Hur ekonomiskt beroende är Storbritannien av EU idag? Hur skulle livet utan EU te sig för britterna och brittiskt näringsliv?

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Medverkande

Moderator: Clas Barkman, tidigare korrespondent i Storbritannien för Dagens Nyheter

Dessa ingår i panelen: Roderick Parkes, research fellow på Utrikespolitiska Institutets Europaprogram, och Paul Johnston, Storbritanniens ambassadör

Var och när:

Lokal: Engelska Kyrkan, Princess Hall Konferens, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm

Tid: Den 12/3 kl.18.00 – 20.00

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 11/3.

Träffpunkt Europa är gratis för medlemmar i Svenska Europarörelsen. Icke medlemmar är välkomna mot en anmälningsavgift på 50 kronor som kan betalas i förväg till bankgironummer 419-6853. Märk betalningen med ”namn, träffpunkt 12/3”. Det går också bra att betala på plats eller att bli medlem för 150 kronor.

Välkommen!