Europeiska tänkare: Sören Kierkegaard

I Danmark är han naturligtvis en förgrundsfigur inom filosofin men Kierkegaard anses också i hög grad ha påverkat författare och tänkare i Europa. Jean-Paul Sartre och Ludwig Wittgenstein är några av de män som  inspirerats.

Den danske, filosofen, författaren och religionsdebattören var temat på på Europarörelsens  senaste möte. 150 år efteråt är Kierkegaards tankar fortfarande något som väcker debatt. Utgångspunkten för diskussionen  var ett föredrag av Karin Linell, expert och tillika lärare på Sophiahemmets högskola. Hon fokuserade på Kierkegaards förhållande till religionen, den kristna bekännelsen som det yttersta ställningstagande, det  slutgiltiga valet för den individ som vågar ”förlora fotfästet” och störta sig utför branten. Många åhörare verkade ha svårt att ta till sig den religiösa konsekvensen av filosofens krav på  ställningstaganden hos människan. Men diskussionen var livlig. Kanske erbjuder Kierkegaard många fler  olkningsmöjligheter och sidor än vad de flesta av oss sett hittills; från skolböckerna. I Danmark kan man  åka på semester en vecka och gå på folkhögskolekurs. Om Kierkegaard! Hur var det med kvinnorna i hans liv? En aspekt som går att läsa om här:

http://www.newfoundations.com/WOMAN/Kierkegaard.html

Text: Jacob Schulze