EWA HEDLUND I SAMTAL OM EUROPAS FRAMTID

I Europa råder ekonomisk kris, arbetslösheten ökar dramatiskt, klimathotet blir alltmer allvarligt och många tvivlar på att lösningen går att finna inom EU som det ser ut idag. Hur ska vi gå vidare? Vissa länder vill gå mot ett Europas Förenta Stater medan andra som Storbritannien vill minska EU:s makt. Ändå saknas i nuläget en levande debatt i Sverige om Europas framtid och Sveriges roll i EU.

Vad kan EU göra för freden och finns det en framtid för EU som radikalt miljöprojekt? Ett samtal om önskvärda framtider för det europeiska samarbetet.

Europarörelsens ordförande, Ewa Hedlund, är inbjuden att delta i ett samtal om idéer för ett nytt Europa. Samtalet arrangeras av den gröna tankesmedjan Cogito som under 2013 driver ett projekt för att få igång en bred och förutsättningslös debatt kring Europas framtidsfrågor. Grunden är ett informations- och debattverktyg på nätet, där alla som är intresserade kan bidra genom att kommentera och ge alternativa förslag för ett framtida EU. Till diskussionen på nätet inbjuds också ett antal utvalda personer inom politik, civilsamhälle och forskning att ge sina framtidsbilder för Europa. Dessa kommer att vara utgångspunkten för vårens seminarier samt en skrift som samlar de bästa förslagen för ett nytt europeiskt samarbete.

Torsdagen den 25 april, kl. 9.00-12.00

Kulturhuset Studio 3, Stockholm

Medverkande:
Per Gahrton, ordförande Cogito
Marie Granlund (s),vice ordförande EU-nämnden
Martin Viredius, Transport
Ewa Hedlund, journalist och ordf i Svenska Europarörelsen
Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro Universitet
Moderator: Alexandra Pascalidou, EU-kunnig journalist och författare.

Fri entré, anmälan till info@cogito.nu