NY MEDLEM AV STYRELSEN

Margit Wallsten tillträder som adjungerad ledamot av Europarörelsens styrelse från och med i höst.

Margit har ett långt och aktivt Europaengagemang. De senaste tre åren har hon varit ordförande i SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk.

Under sin tid på Svenska Arbetsgivareföreningen var hon  engagerad i chefsutbildning och -utveckling av kvinnor framför allt som ledamot av EWMD, European Women’s Management Development Network, där hon som svensk och internationell ordförande fick god kontakt med personer och europaperspektiv i organisationssammanhang. I början av 1990-talet tillträdde hon som arbetsmarknadsråd vid dåvarande svenska delegationen vid EG i Bryssel, där hon även hade ansvaret för bevakning av arbetsmarknaderna i Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike för Sveriges del.

Efter tiden som arbetsmarknadsråd var Margit ansvarig för samordning av EU- och internationella frågor på SAF innan hon återigen tjänstgjorde som arbetsmarknadsråd i Bryssel, under det första svenska ordförandeskapet i EU år  2001. Hennes uppdrag var då att fungera som ordförande i rådsarbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor. Detta uppdrag följdes sedan av en tid som industriråd vid svenska OECD-delegationen i Paris.

Efter återkomsten till Stockholm har Margit aktivt medverkat i de intresseorganisationer/nätverk som finns för ökad kunskap och engagemang i europafrågor.