Peo Hansen
Peo Hansen

Europarörelsen inleder hösten med en ny samtalsserie, Samtal om Europa. Höstens första samtal tar upp den brännande frågan:

Det gränslösa Europa  –  vadan och varthän?

Ett Europa utan gränser är en av grundprinciperna i det europeiska samarbetet. Under decennier har gränserna mellan europeiska länder monterats ned. Samtidigt har de yttre gränserna, mot omvärlden, förstärkts.
På senare år har röster höjts för att återupprätta gränskontroller och inom EU pågår nu ett arbete med att ta fram nya regler för att återinföra gränskontroller.

Vart tog drömmen om ett gränslöst Europa vägen? Vad innebär det för den fria rörligheten att gränskontroller kan återinföras? För vem ska vi återupprätta gränserna?

Peo Hansen, biträdande professor och lektor i statsvetenskap vid REMESO, Linköpings universitet, deltar i samtalet. Peo Hansens forskning fokuserar på det Europeiska integrationsprojektets utveckling. Han har bl.a. skrivit om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt om relationen mellan politikens utformning inom dessa områden och EU:s övergripande politiska ekonomi. Han är författare till bl a The Politics of European Citizenship och EU:s migrationspolitik under 50 år.

Ewa Hedlund, ordförande i Europarörelsen och tidigare utrikeskorrespondent i Bryssel, är samtalsledare.

Tid: 12 september kl. 18.00 − 19.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 10 september.

Samtal om Europa är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

VÄLKOMMEN!!