Medborgarskap och demokrati i Europa

Vad är och innebär ett medborgarskap? Vilka rättigheter och skyldigheter ger det oss? Och vad betyder demokrati? Rätt att delta och göra sin röst hörd? Påverka och beskyddas?

Detta är några av de frågor som belyses under kvällens Träffpunkt Europa tillsammans med två inbjudna talare.

Rolf Fredriksson, journalist på SVT och tidigare korrespondent i Tyskland och Bryssel belyser förhållandena i Tyskland och det val som nyligen hölls.

Pernilla Baralt, kommunikationschef på EU-kommissionens kontor i Stockholm informerar om EU:s Medborgarskapsår

 Margit Wallsten, styrelseledamot i Europarörelsen och tidigare arbetsmarknadsråd vid svenska EU-representationen i Bryssel och industriråd vid svenska OECD-delegationen i Paris, är samtalsledare.

Tid: 12 december, 2013  kl. 18.00 − 19.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med glögg och mingel.

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 10 december.