Träffpunkt Europa
Pernilla Baralt

Kvällens Träffpunkt Europa på Europahuset i Stockholm belyste den ständigt aktuella frågan om medborgarskap och demokrati i Europa. Pernilla Baralt, presschef på EU-kommissionens kontor i Stockholm, sammanfattade det europeiska medborgaråret 2013 med orden: ”EU:s grundare, Jean Monet, ville i första hand bygga en gemenskap mellan människor, inte mellan stater”.

Rolf Fredriksson, journalist på SVT och tidigare korrespondent i Berlin och Bryssel, inledde med statistik från den senaste Eurobarometern: ”69 procent av svenskarna känner sig som EU-medborgare” och fortsatte sedan att reflektera över medborgarskap och identitet. Han gav också en överblick över den tyska debatten om medborgarskap och berättade om sina iakttagelser från andra länder i Europa.

Träffpunkt Europa
Rolf Fredriksson