Möte med Greklands ambassadör

Den 1 januari övertog Grekland ordförandeskapet i EU.
Vilka frågor kommer Grekland att prioritera de närmaste 6 månaderna? Hur kan Grekland påverka EU under ordförandeskapet? Vad innebär ordförandeskapet för ett land i ekonomisk kris?
Greklands ambassadör i Stockholm, Aliki Hadji, informerar om och diskuterar det grekiska ordförandeskapet.
Diskussionen förs på engelska.

Tid: 20 februari kl. 17.00 − 19.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 18 februari.

Diskussionen, arrangerad av Svenska Europarörelsen, Svenska PanEuropaföreningen, Förbundet Unga Européer och Svenska Kvinnors Europanätverk, är kostnadsfri och avslutas med mingel.