OLYMPUS DIGITAL CAMERAPå kvällen den 11 september samlades ett 50-tal Svenska Europarörelsens och PAN Europaföreningens medlemmar för samtal om Europas plats i den svenska valdebatten. Eller, snarare sagt, om avsaknad av de europeiska frågorna i valdebatten.

Diskuterade gjorde Carl Schlyter (MP), Marie Granlund (S), Gustaf Blixt (M) och Oskar Wåglund (Fp), två mot två , representerade de rödgröna och alliansen.

Samtalets ankare var Ewa Hedlund och Håkan Jonsson, styrelseordförandena i respektive SER och PAN Europa.

Det blev mycket consensus kring frihet och demokrati, även för Ukraina, för mänskliga rättigheterna, jobben, satsningarna på FoU och på bra miljön för Europa. Sedan var det olika verktyg som vart och ett av partierna ville använda för att förverkliga dessa självklara prioriteringar.

Sett från ”efter valet”- perspektivet:

– När blockpolitiken vittrar sönder dag efter dag, när det parlamentariska läget är oklart och SD får andre vicetalman i riksdagen – och när alla civiliserade partierna måste kompromissa för att regera landet – då kan Europafrågorna spela allt större roll.

– Var är vi nu då? Where are we now?

– Vi är på väg. Och på vägen bereder Svenska Europarörelsen och PAN Europaföreningen mötesplatser för kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyte, samtal och debatt om vår gemensamma Europa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA