bild TE 9 oktAtt flytta till ett annat land innebär en dramatisk förändring. Nytt språk. Ny kultur. Nytt arbete. Nya vänner. Nya seder och bruk. Vissa kommer snabbt in i gemenskapen i det nya landet, för andra kan det ta längre tid. I Sverige och resten av Europa talas det om vikten av integration. Men vad menar vi med integration? Hur går integrationen till? Vilka verktyg har man i olika länder? Hur nödvändig är integrationen för att vi ska kunna leva i ett samhälle där vi respekterar olika kulturer och identiteter?

Välkommen till Träffpunkt Europa där vi diskuterar integration i ett mångkulturellt samhälle.

Medverkar gör Andrzej Olkiewicz, författare till den uppmärksammade boken ”Konsten att vara invandrare” som fokuserar på vad invandrarna själva kan göra för att integreras och bli en del av det nya samhället, David Isaksson, författare och VD för Global Reporting, som deltagit i flera integrationsprojekt, bl a ”Vägen in, röster om integration och jämställdhet”, och Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och mångfald på Länsstyrelsen i Stockholms län, som bland annat tagit initiativ till SFX-utbildningarna (kurser i yrkessvenska för utrikes födda) och till arbetsmarknadsmässan Bazaren.

Diskussionen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens ordförande.

Tid: 9 oktober 2014 kl 18.00 19:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Entréavgift: Träffpunkt Europa är kostnadsfritt för Europarörelsens medlemmar. 50 kr för icke medlemmar. Vi tar inte kort utan enbart kontanter.

Seminariet avslutas med mingel.

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 6 oktober.

Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!