Britta LejonHöstens första Träffpunkt Europa bjöd in till diskussion i samarbete med TCO. I panelen deltog Britta Lejon från ST, Per Hilmersson från TCO, och Ellinor Nygren från LO.

– Vi gör mycket som inte syns och hörs, sa Britta Lejon och berättade om vad ST verkligen gör dels inom EU och dels internationellt.

bild 2– Det är positivt att den nya EU-kommissionen vill lyfta upp den sociala dialogen, tyckte Per Hilmersson.

– Kan man tänka sig en gemensam lagstadgad minilön i EU, funderade Ellinor Nygren på.

Klart är att de olika fackföreningarna är mycket aktiva inom EU – och gör mycket. Att delta i Träffpunkt Europa är ett sätt att informera om och berätta om det arbetet.