Seminarium: 20 år sedan folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap

seminarium EuropahusetVälkommen till Europahuset den 13-14 november

Den 13 november 2014 är det 20 år sedan Sverige folkomröstade om medlemskapet i EU. Vilka frågor pratade vi om inför folkomröstningen, vilka möjligheter och risker såg vi med ett EU-medlemskap och vad har hänt med EU-samarbetet? Vad tror vi om framtiden? Vilket EU vill du ha?

Välkommen att lyssna till och diskutera med politiker som hade ledande roller under folkomröstningskampanjen, tidigare och nuvarande kommissionärer, Europaparlamentariker, representanter för myndigheter och intresseorganisationer m.fl. om deras olika erfarenheter av EU-samarbetet i allmänhet och Sveriges medlemskap i synnerhet.

Datum: Torsdagen den 13 november, kl. 14:30-15:30, Fredagen den 14 november, kl. 09:00-14:45
Lättare lunch serveras
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Vill du delta? Ingen föranmälan krävs till seminarierna men om du önskar äta lunch fredagen den 14 november anmäler du dig här

Seminarierna kommer att TV-sändas, kom i tid.

PROGRAM

Torsdag 13 november kl. 14.30–15.30

En titt i backspegeln: Medlemskapsförhandlingar och folkomröstning
Tidigare statsminister Ingvar Carlsson (S) och tidigare Europaminister Ulf Dinkelspiel (M) samtalar med journalisten Rolf Gustavsson.

Fredag 14 november kl. 09.00-15.00

Moderator: John Chrispinsson, journalist och programledare

09.00-10.00 Väljarna och folkomröstningen 1994
Ines Uusmann, f.d. ordförande för Socialdemokrater för Europa och tidigare kommunikationsminister (S), Hans Lindqvist, f.d. ordförande för Nej till EU och tidigare Europaparlamentariker (C) och Göran von Sydow, statsvetare vid Sieps.
Medarrangör: Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps

10.00-11.00 EU och arbetsmarknaden – nya regler och ny arena
Kenneth Kastman-Krantz, generalsekreterare för Sverige i Europa och tidigare regionchef på Svenskt Näringsliv, Åsa Janlöv, utredare på LO, Mika Domisch, internationell sekreterare på TCO, och NN, SACO.
Arrangör: Medverkande organisationer

11.00-12.00 Hur gick det med… 

…jordbruks- och livsmedelspolitiken?
Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket och Anders Holmestig, vice VD på LRF

…alkoholen och tobaken?
Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, Ann-Therese Enarsson, ordförande för Non Smoking Generation och Irma Kilim, politisk sekreterare på IOGT-NTO

…miljön

Marcus Carlsson Reich, chef för EU-avdelningen på Naturvårdsverket
och Ellen Bruno, sakkunnig på Svenska Naturskyddsföreningen

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Folkvald beslutsfattare i EU – vad bestämmer du?

Europaparlamentarikerna Lars Adaktusson (KD), Max Andersson (MP), Christofer Fjellner (M), Gunnar Hökmark (M) och Olle Ludvigsson (S)

14.00-14.45 Sverige som medlemsland – från en kommissionärs perspektiv

Samtal mellan Anita Gradin, tidigare bl.a. utrikeshandelsminister och EU-kommissionär; representant för Margot Wallström, utrikesminister och tidigare EU-kommissionär (tbc); Cecilia Malmström, EU-kommissionär

 

STRINDBERG OCH EUROPA: Jubileumsåret går av stapeln

Ett enormt författarskap komprimerat till en dryg en och en halv timme. August Strindbergs liv och litterära gärning, med särskilt fokus på dennes magnetiska för att inte säga exil-artade förhållande till kontinenten, var temat när Europarörelsen i Stockholm höll seminariet STRINDBERG OCH EUROPA på Europahuset i Stockholm den 9 februari. Anledning: den 14 maj i år har ett helt sekel passerat sedan den svenske litteratören par excellence gick ur tiden. Seminariet var också ett sätt att konkretisera relationen Sverige-Europa i allmänhet och svensk kultur ur europeisk synvinkel i synnerhet. Två fullödiga och kunskapshöjande föredrag, i vilka nyckelordet Europa förekom med jämna mellanrum, gavs – Strindbergkännaren Kurt Bäckström stod för biografin, följt av litteraturvetaren Thomas Sjösvärds teoretiska närläsningar av utvalda dramatiska Strindbergtexter skrivna efter infernokrisen (Till Damaskus, Den starkare och Stora landsvägen).

Äkta europé. För Bäckström råder det ingen tvekan om att Strindberg var europé med ständiga ambitioner att både skildra och färdas omkring i Europa. Strindberg hade till och med tankar på att metodiskt och antropologiskt beskriva det europeiska tillståndet. Han fantiserade om att skildra Europa som något exotiskt. Att dessa drömmar inte blev av är en annan sak; men likväl lyckades han med sin prosa, essäistik och dramatik fånga in mycket av den rådande europeiska andan kring förra sekelskiftet. Och självklart var han mottaglig för alla influenser som florerade – Rousseau, Nietzsche, Schopenhauer med flera.

Europé utanför en idéhistorisk kontext blev han först efter Röda rummet (1879) då han mer eller mindre såg sig tvungen att bege sig ut på resande fot med frun Siri von Essen och barnen Karin och Greta, först till Grez, sedan till Paris och Schweiz. Yttrandefriheten i Sverige såg lite annorlunda ut då. Mellan 1883 och 1889 var han en veritabel europé, liksom mellan 1893 och 1898 (då han återvände hem och bosatte sig på Östermalm) – med en rad olika hemvister på kontinenten. Visserligen bodde Strindberg i Ystad under infernoåren (1894-96), men referenspunkterna låg utanför Sverige, i synnerhet efter att han gift sig med österrikiskan Frida Uhl några år efter skilsmässan från Siri. Berlin kom att bli en fast punkt i tillvaron, vinkällaren Zum schwarzen Ferkel (svarta svinet) ett socialt nav och England såg han som ett potentiellt resmål.

All denna effektiva tid utanför Sverige märks i Strindbergs produktion, konstigt vore annat, men det som Bäckström poängterar så väl gick i motsatt riktning, nämligen de detaljrika sverigeskildringarna skrivna i främmande land: Fröken Julie i Danmark till exempel, Hemsöborna i Tyskland. Kosmopoliten Strindberg hade alltså ett gudabenådat fotografiskt minne från sitt Sverige och stockholmska skärgård – eller snarare, ett starkt emotionellt minne trots mångårig vistelse utomlands.

Äkta dramatiker. Jämsides med många samtida europiska dramatiker var Strindberg omdanande, en förnyare av det förmodernistiska dramatiska språket. Den dynamiska och experimentella teaterscenen i metropoler som Dublin, London, Paris och Berlin vid slutet av 1800-talet, fonden för Sjösvärds analys, hade ett stort inflytande på Strindberg. Han följde utvecklingen noga och efter föredraget kan man konstatera att Europa följde hans intellektuella och estetiska bana med liknande fascination. Värt att komma ihåg är att Strindberg för omvärlden idag är sedd som dramatiker, inklusive här i Europa. Hans dramaturgiska framåtskridande var dock inte ett definitivt brott mot tidigare uttryckssätt, snarare en naturlig och gradvis förändring till en mer reducerad språklig ekonomi. Förutom att stå för banbrytande trender i exempelvis Fröken Julie, låg ekonomin som Sjösvärd betonar också bakom vissa metafysiska inslag i hans senare verk. Pjäser som Till Damaskus (1904) uppvisar tack vare denna sparsamhet två verklighetsplan, en materiell värld vid sidan av en religiös, ofta på ett mystiskt manér i vilket drömmar, allegorier, religiösa anspelningar luckrar upp tid-och-rum-bestämmelserna. Med dessa metaeffekter placerar Sjösvärd in honom i en övergripande europeisk kontext.

Emfasen var Strindberg och Europa. En sann europé med blicken mot Sverige.

Text: Allan Persson