Euron i fokus vid finskt Stockholmsbesök

Tio medlemmar i den finska europarörelsen med Aleksis Pekkalin och Hanna Sirén i spetsen besökte Stockholm på Allhelgonadagen. Owe, Olga, Safa och Torsten mötte upp och hade en intressant lunchträff med dem. Ett livligt och underhållande möte där många frågar var uppe, men där framförallt eurokrisen hamnade i fokus. Våra finska vänner kunde dock konstatera att man vid ett dagsbesök klarar sig ganska bra i Stockholm med euro i fickan.

Alla vägar verkade sluta i Paris genom någon naturlag för Aleksis, när han tågluffade runt Europa i slutet på sextio- och i början på sjuttiotalet. Paris tycktes ha en osynlig dragningskraft på honom. Trots mycket resande i Europa har han blivit Paris trogen. Ett besök har det också blivit i år trots en svår ögonoperation.

Tillsammans med en kamrat var Aleksis i Stockholm 1969 för att söka jobb på KS. Kompisen fick jobb, men Aleksis bedömdes vara för långhårig för jobbet. Aleksis berättelse visar att det inte var så stor skillnad mellan många svenska ungdomars upplevelser på den tiden i jämförelse med hans och hans finska kamraters. Det var en tid då många ungdomar sökte sig ut i Europa för att bredda sina vyer.

I dag arbetar Aleksis som tolk mellan finska och ryska, t ex. för myndigheter och för företag i samband med förhandlingar om stora affärskontrakt. Han har från tidigare mångårig erfarenhet som reseledare.

Diskussionerna kring lunchbordet handlade annars mycket om euro-krisen. Finland har genom ett något annat läge genom att de redan är anslutna till valutasamarbetet. Ändock fanns en samsyn kring bordet om att det är viktigt att se djupare bakom Greklandskrisen. Det är inte bara Grekland som har skuld till krisen. Problemet är större än så. Det har fuskats på flera håll. Disciplin har saknats i stabilitetspakten. De stora euro-länderna har inte levt upp till sitt ansvar i tid.

Förhållandet till Ryssland var en fråga för Alexis och Olga att avhandla. Vårt seminarium om förorten kom också upp. I Finland finns inte förortsproblem som i Sverige och framför allt inte som i större städer i andra europeiska länder. Safas redogörelse för transnationella EU-projektet Media4us2 och om hur man med lokala media bryter tystnaden i den europeiska förorten väckte intresse bland våra finska vänner.

Text: Olga, Owe, Safa och Torsten