Maria Markovits
Marika Markovits
Vi ser en ny form av fattigdom på Stockholms gator. Tiggare som försöker få ihop till en dräglig tillvaro. Européer som söker sig runt i EU:s medlemsländer för att finna arbete och försörjning, men som ofta hamnar i djupt utanförskap. Hur ny är den här fattigdomen? Vad innebär den och vilken utbredning har den?Om detta bjuder Svenska Europarörelsen in till ett samtal mellan Marika Markovits och Josefine Hökerberg. Marika Markovits blev på Europadagen utnämnd till Årets Europé i Sverige. Hon är en av de drivande krafterna bakom organisationen Crossroads inom Stadsmissionen som tar hand om många av de personer som sökt sin lycka i Stockholm. Josefine Hökerberg är journalist på DN och har under våren skrivit ett antal uppmärksammade artiklar om tiggarna på Stockholms gator. Hon sökte upp dem, hittade deras boplatser och begav sig också ner till Rumänien och den by som flera av tiggarna kommer från.

Vi hoppas kunna få ögonblicksbilder från en tillvaro som många av oss är helt främmande inför, men som vi dagligen och stundligen möter i gatukorsningar och tunnelbaneuppgångar.

Välkommen till ett viktigt samtal om Europa!

Tid: Torsdag 30 maj kl 18:00 – 19:30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm