Ewa Hedlund

Idag på årsmöte avgår Ewa Hedlund från sitt uppdrag som Svenska Europarörelsens ordförande. Ewa har suttit i Europarörelsens styrelse sedan 2012 och valdes till ordförande 2013.

 

1 – Varför avgår du som ordförande?

Jag är en rastlös själ som tycker om att ta mig an nya projekt.

2 – Vilka är dina favoritminnen/höjdpunkter från den här tiden?

Mina favoritminnen är alla människor med ett starkt Europaengagemang som jag träffat i samband med Träffpunkt Europa. Höjdpunkten är Stilleståndsdagen den 11 november förra året som vi uppmärksammade på Kulturhuset. Det var en helt magisk kväll med starka berättelser om krig i Europa.

 3 – Hur känner du Europarörelsen har utvecklats sen du tillträdde?

Europarörelsen har fått en tydligare profil, mycket tack vare Träffpunkt Europa där vi bjuder in intressanta gäster till spännande samtal och debatter om Europa.

4 – Vad finns det att göra i framtiden?

Mycket. Intresset för Europafrågor är svalt i Sverige. Vi är en del av Europa och det händer så mycket i Europa som har bäring på vår svenska vardag. Europarörelsen kan bidra till att öka intresset för Europa genom att lyfta fram Sveriges roll i Europa och Europas roll i Sverige.

5 – Vad ska du göra nu?

Nu ska jag ägna mig åt mitt favoritprojekt, att utforska Europa till fots. Jag ska organisera vandringar i natursköna och kulturellt intressanta delar av Europa. Det finns inget bättre sätt att lära känna ett land och en region än att ta sig fram till fots och prata med människor längs vägen.

Men jag kommer att förbli Europarörelsen trogen och engagera mig i olika projekt.

 

– Melania Coghe