Rosie Rothstein

Grattis till ordförandeposten, hur känns det?

Tack! Det är ett stort förtroende att få bli ordförande för en förening som Svenska Europarörelsen.

 Kan du berätta lite om vem du är och din bakgrund?

Jag har arbetat inom offentlig och ideell sektor och i näringslivet. Jag har arbetat med människor från många olika länder och med helt social och ekonomisk bakgrund. Kommer ursprungligen från Sjöbo i Skåne, uppvuxen i Malmö, ganska nyinflyttad från Göteborg. Jag har koordinerat stora transnationella EUprojekt och program sedan 1997. Min familj har rötter från Baltikum, Ukraina och det gamla Österrike-Ungern. Jag är entreprenör och har eget företag.

Hur kan du bidra till Svenska Europarörelsens utveckling?

Jag har lång erfarenhet av föreningsverksamhet. Hoppas att kunna bidra dels att fortsätta det arbete som fd ordförande gjort – och kunna vidareutveckla det så att Svenska Europarörelsen blir en större folkbildningsrörelse. Det finns många medlemmar och styrelseledamöter som har mycket kunskap och engagemang.

Vilka är de viktigaste frågorna som du tillsammans med styrelsen kommer att fokusera på?

Styrelsen har sitt första sammanträde 11 maj. Framför allt skall vi arbeta med träffpunkt Europa, Café Europa och förstås genomföra allt annat  som redan nu är planerat. Viktigt är att vi blir fler medlemmar i alla åldrar. Kanske kommer vi att ha mera kontakt med våra systerföreningar runt om i Europa. Det skulle förstås också vara roligt om vi kunde bli fler lokalföreningar, tex i Göteborg och Malmö – och varför inte i Sjöbo?

– Melania Coghe