unnamed (8)Finns det en gemensam säkerhetspolitik i EU? Vilka säkerpolitiska hot finns det mot Sverige och Frankrike? Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sveriges och Frankrikes migrationspolitik? Vad betyder försvarspolitik i Sverige och Frankrike? Hur kan vi sätta in allt detta i ett europeiskt perspektiv? Under rundabordssamtalet med franska Eurocapitales den 6 juni diskuterade medlemmar i Europarörelsen säkerhetspolitik, försvarspolitik och migrationspolitik i Sverige, Frankrike och EU.

Medan Ryssland i nuläget utgör ett stort säkerhetspolitiskt hot mot Sverige, är det snarare energi, migration och terrorism som ses som ett hot i Frankrike. Solidaritetskonceptet som var en grundsten när EU bildades, håller långsamt på att försvinna, menade Irina Boulin-Ghica från Eurocapitales. Europarörelsens före detta ordförande Ewa Hedlund inflikade att de enda gångerna EU har lyckats samla sig och agera gemensamt har varit när EU har haft externa hot mot sig. Europarörelsens vice ordförande Tommy Svensson berättade att det är en pågående debatt om Sveriges neutralitet. Både i och utanför Sverige tror folk att Sverige har en alliansfri politik, men i verkligheten har vi en politik som är mer allierad än vi tror, menade Svensson.

Medan Frankrike de senaste 10 åren har infört en mer restriktiv migrationspolitik och är negativ till en gemensam asylpolitik i EU, har Sverige öppnat sina gränser med bland annat en mer liberal arbetskraftsinvandringspolitik och är positiv till en mer solidarisk asylpolitik i EU. Migrationen till Frankrike är främst ekonomisk, betonade Eurocapitales ordförande Jean-Paul Douget. På grund av kriget i Syrien har Sverige just nu många asylsökande, men för några år sedan var det fler som sökte sig till Sverige för att arbeta än för att ansöka om asyl, påpekade Europarörelsens Anna Horgby.

Vad vill EU, som spenderar mindre och mindre på försvaret, ha för försvarspolitik? Jean-Claude Houdoin från Eurocapitales förklarade att Frankrike försöker att samarbeta med europeiska partners, men att de ofta agerar själva eller i samarbete med endast ett fåtal partners, såsom i Mali. Europarörelsens Ewa Hedlund menade att det inte finns någon gemensam försvarspolitik i EU och berättade att vi i Sverige inte pratar om försvarspolitik utan om ett möjligt NATO-medlemskap.

Det är tydligt att möjligheterna, förutsättningarna och utmaningarna i Sverige och Frankrike skiljer sig åt på dessa punkter. Detta innebär dock inte att vi inte kan agera inom EU:s ramar. Europarörelsen kommer med intresse att följa utvecklingen inom de säkerhets-, migrations- och försvarspolitiska områdena i de europeiska länderna och i EU.

Se fler bilder från rundabordssamtalet här.