Träffpunkt Europa: kan facket vara europeiskt?

I en paneldebatt med ledande fackliga representanter diskuteras hur samarbete ser ut idag internationellt, främst i Europa. Skulle det kunna utvecklas, och hur? Skulle Europafacket kunna se till att stärka de fackliga rättigheterna på EU-nivå som ser till att de utmaningar vi ser med den fria rörligheten kan lösas och vi får därmed jämlika villkor mellan alla europeiska arbetstagare?

Medverkande

Britta Lejon,  ST,  förbundsordförande

Ellen Nygren,  LO,  internationella enheten

Per Hilmersson,  TCO,  chef för Team Europa

Diskussionen leds av Stefano Giangiacomo, styrelseledamot i Europarörelsen och TCO-rådet.

Var och när:

Lokal: Polishusets hörsal, entré Kungsholmsgatan 47

Tid:  Torsdag den 17 september kl.18:00

Anmälan:  info@svenskaeuroparorelsen.se senast den 15/9 Antalet platser är begränsad. Observera att legitimation krävs vid entré.

Träffpunkt Europa är gratis för medlemmar i Svenska Europarörelsen.

TCO Café Europa är en förmån för Stockholmsmedlemmarna i TCO.

Alla är välkomna att bli medlemmar i Europarörelsen. Årsavgift 150 kronor.