Café Europa: GENERATION Y – DE NYA EUROPÉERNA?

TORSDAG 12 NOVEMBER 2015 18.30 – 19.30

PÅ EKOTEKET   –  FRI ENTRÉ

Personer födda från tidigt 1980-tal till tidigt 00-tal definieras av forskare som Generation Y. Det är den första generationen som har växt upp med internet som en självklar del av sina liv och surfar mellan stilar och experimenterar med olika identiteter. Det är en globalt homogen generation som har tillgång till samma information oavsett var i världen de bor. Hur förhåller sig Generation Y till Europa och det samarbete som byggts upp efter andra världskriget? Vilka faktorer påverkar synen på en europeisk gemenskap? Kan Generation Y bli den första som identifierar sig som europé?

Ett samtal med Gina Dirawi, aktuell i TV-programmet ”Edit:Dirawi”, Thomas Fürth, framtidsforskare vid Kairos Future och medförfattare till ”The MeWe generation”. Henrik Torehammar, journalist och programledare, leder Café Europa är en samtalsserie som arrangeras av Svenska Europarörelsen och Utrikespolitiska föreningen Stockholm i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Café Europa är ett forum för samtal och dialog där de kulturella aspekterna av europeiskt samarbete lyfts fram och där publiken tar aktiv del i dialogen.