Stilleståndsdagen 11 november – Stå upp för Europatanken

Europatanken utmanas i dag av politiska krafter som vill bryta sönder samarbetet och de värden det står för.  Det är tyvärr inte bara extrema politiska grupper i Europa som ger uttryck för främlingsfientlighet och gamla tiders totalitära och nationalistiska idéer. Det skriver Rosie Rothstein ordförande i Svenska Europarörelsen, Håkan Jonsson ordförande i Svenska Paneuropaföreningen, Victor Zetterman ordförande i Unga Européer och Charlotta Holmqvist ordförande i Svenska Kvinnors Europanätverk.

Tillsammans med de andra Europavännerna har Svenska Europarörelsen skrivit en debattartikel som publicerades den 11 november på Europaportalen.

Läs artikeln i sin helhet här.