IMG_0366– Jag kallar dem Homo zappies, en generation som zappar mellan olika identiteter.

Det sade framtidsforskaren Thomas Fürth vid Café Europas samtal på Kulturhuset i Stockholm om den unga generation som har växt upp med globalisering och internet som självklara delar av sina liv. Forskare definierar dem mellan 15 och 35 år som Generation Y.

Deltog gjorde även Gina Drawi, aktuell i TV-programmet ”Edit:Dirawi”, och samtalsledare var Henrik Torehammar, journalist på Aftonbladet.

En stor del av diskussionen handlade om hur Generation Y förhåller sig till Europa och det samarbete som byggts upp efter andra världskriget? Vilka faktorer påverkar synen på en europeisk gemenskap? Kan Generation Y bli den första som identifierar sig som européer?

Gina Dirawi tvivlade på det, åtminstone för egen del.

– Den enda gång jag känner mig som europé är när jag är i USA. Då är jag stolt över den europeiska kulturen. Annars bryr jag mig inte, sade hon.

Gina Dirawi berättade hur hon med muslimska föräldrar från Palestina och uppvuxen i Sundsvall fått kämpa sig fram till en egen identitet. Hon har upplevt både rasism och religiöst tryck.

– Jag vill inte bli den tredje generation i min släkt som lever i sorg. Jag hatar nationalism och gränser. Jag vill ha kul och göra min grej.

Enligt Thomas Fürth kännetecknas huvuddelen av Generation Y av att man värderar ”den lilla världen”, familj, vänner, arbete, högt.

– Det beror på bristande framtidstro, förklarade han. De stora problemen upplever de att de ändå inte kan påverka.

Han sade också att det inte går att engagera dagens unga för Europasamarbetet med att tala om det som ett fredsprojekt mellan Tyskland och Frankrike.

– Det som uppnåtts, euron, freden och fri rörlighet, tas för givet, även om de öppna gränserna nu stängs igen, sade han. Man måste tala om det som berör ungdomar och om framtiden.

– Tänk om EU sade ifrån på skarpen mot Putin om homosexuellas rättigheter, sade Henrik Torhammar.

– Då ställer jag upp, svarade Gina Dirawi.

Tommy Svensson

Café Europa är en samtalsserie som arrangeras av Svenska Europarörelsen och Utrikespolitiska föreningen Stockholm i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Café Europa är ett forum för samtal och dialog där de kulturella aspekterna av europeiskt samarbete lyfts fram och där publiken tar aktiv del i dialogen.