Träffpunkt Europa: 25 ÅR EFTER JANUARIHÄNDELSERNA: dagens europeiska Baltikum och Kremls maktutövande

Den baltiska självständighetsrörelsen färgades av dramatik i januari 1991, när sovjetiska pansarvagnar krossade demonstrationerna i Vilnius och barrikaderna därefter restes i Riga. Medan kampen för frihet pågick i Baltikum samlades svenskar under 79 måndagar på Norrmalmstorg för att stödja grannländernas självbestämmande.

Till tjugofemårigt minne av januarihändelserna har vi bjudit in EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som är en av grundarna av den svenska måndagsrörelsen. Hökmark kommer att blicka tillbaka på dessa dagar och tala om dagens Rysslands nya militära utspel mot ett fredligt, enat Europa.

Träffpunkt Europa samarrangeras av Svenska Europarörelsen, Svensk-Lettiska Föreningen och Sverigeesternas Förbund.

När: torsdag den 21 januari kl.19:00

Var: Estniska huset, Wallingatan 34

Entréavgift 50 kronor, kostnadsfritt för Svenska Europarörelsens medlemmar. Medlemskap kan betalas på plats.

Anmälan görs till info@svenskaeuroparörelsen.se senast den 19 januari.

Välkommen!