Skärmklipp 2016-02-25 22.21.20

Torsdagen 18 februari bjöd på ”ORDINÆR GENERALFORSAMLING”. ”Københavns omegn” kan översättas med Köpenhamns omkrets, d.v.s. hela storstaden utom själva Köpenhamn och Fredriksberg.

Utöver generalförsamlingen, deltog även den ungerske ambassadören dr Ferenc Szebonyis sekreterare med en frågestund under rubriken “Hungary and the European Union – challenges and perspectives”. Ambassadörssekreteraren delade med sig av sina tankar kring EU och Viktor Orbans regim, bland annat om den vida kritiserade medielagen.

För övrigt är Europabevægelsen i Danmark mycket större än Europarörelsen i Sverige. Den är indelad i tio regioner varav fyra av dessa (Köpenhamn/Fredriksberg, Köpenhamns omkrets, Nordsjälland och Bornholm) har stor potential när det kommer till möjlig samverkan med Skåne. Kontakter togs också för att få igång ett sådant samarbete. Det skulle vara en fin sak att visa på fördelar av transnationellt samarbete i praktiken.

Måns Axkull