Credits: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se
Credits: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Välkomna till ett samtal om hur nyanlända barn och ungdomar integreras i det svenska respektive tyska skolsystemet. Vad kan vi lära av varandra?

Sverige och Tyskland är de länder i Europeiska Unionen som tagit emot flest flyktingar förra året. Samtalet den 30 mars handlar därför om de utmaningar vi står inför när det gäller integration, vilka likheter och skillnader det finns mellan Tyskland och Sverige och vilka lärdomar vi kan dra från varandra.

Samtalet börjar 18.00 och slutar 19.30. Vi håller till i Ekoteket, vån 2, på Kulturhuset Stadsteatern. Ingen anmälan krävs, fri entré!

Deltagare:
Henrik Ljungqvist, rektor för Ronnaskolan i Södertälje. Ronnaskolan tar emot ungefär 100 nyanlända ungdomar per skolår och har runt 800 elever.
Rolf Harms, rektor för Heisenberg gymnasiet i Hamburg med 750 elever. Det är det första gymnasiet i Hamburg som har inrättat internationella förberedelseklasser för nyanlända flyktingar.
Nora Von Dewitz från Mercator-Institutet för främjande av språk och tyska som andraspråk i Tyskland berättar om regler och lagar som gäller i det tyska skolsystemet.

Språk: svenska och tyska (tolkning från tyska). För frågor kontakta gärna: carolina.novoa@stockholm.goethe.org

Café Europa är en samtalsserie som Svenska Europarörelsen arrangerar i samarbete med Kulturhuset. Samtalet den 30 mars arrangeras av Goethe-Institut Schweden, Svenska Europarörelsen och Kulturhuset Stockholm.