Svenska Europarörelsen

Mötesplatsen för alla som är intresserade av Europafrågor

Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation som arrangerar seminarier och andra aktiviteter om Europas kultur och samhälle. Vi vill bidra till ökad förståelse och vänskap mellan människor över nationsgränserna. Tillsammans kan vi främja fred och samförstånd genom ökade kontakter och kunskap. Vår definition av Europa sträcker sig utanför EUs gränser och omfattar alla länder som är medlemmar av Europarådet.

Varje år delar Svenska Europarörelsen ut Årets Europé. Utmärkelsen tilldelas en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk.

Våra medlemmar

Vi som är medlemmar i Europarörelsen är en heterogen grupp.  Många har erfarenheter av att leva och bo i flera Europeiska länder och andra är nyfikna på att lära sig mer om kultur och samhällsliv. Oavsett vilken bakgrund du har, om du är EU-anhängare eller skeptiker, är du självklart välkommen att bli medlem!

European Movement International

Svenska Europarörelsen är medlem av paraplyorganisationen European Movement International. EMI samlar våra systerorganisationer i Europa, för närvarande 42 st.

Svenska Europarörelsen – en liten förening med bred räckvidd

Svenska Europarörelsen startade efter folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap år 1994 med The European Movement (EMI) som förebild. Föreningen började i liten skala med utmärkelsen av Årets Europé som enda återkommande aktivitet. Medlemsaktiviteterna var främst koncentrerade till Stockholm och Göteborg och verksamheten var till stor del beroende av stöd från EU-institutionerna och partiväsendet. Runt millennieskiftet upphörde alla egentliga medlemsaktiviteter, men de årliga prisutdelningarna av Årets Europé fortsatte att delas ut på Europadagen den 9 maj.

I Stockholm nystartades föreningen år 2008, på initiativ av Jacob Schulze, med en interrimstyrelse sporrade av det kommande svenska ordförandeskapet i EU år 2009. I ett brev från Niels Thögersen, aktiv i EMI, påpekades att Sverige jämte Vitryssland, var ett av få länder som inte hade någon aktiv Europarörelse. I mars 2009 hölls ett konstituerande årsmöte för den nuvarande föreningen. Styrelsen hade en övervikt av personer med bakgrund i media, men föresatsen var att skapa ett brett forum för Europafrågor. Seminarier hölls ungefär varannan månad och kunde handla om allt från Kierkeegaard, till Europas kungahus eller tyskt-franskt samarbete. Utöver de öppna kvällsseminarierna hölls jul- eller sommarfester med medlemmarna på Stiftelsen Konstnärshem.

Föreningen är associerad till EMI och redan från början utvecklades kontakter med vänföreningarna i Norden via studiebesök och möten. Under senare år har verksamheten utvecklats tillsammans med Europarörelsens vänner: SKEN, Paneuropeiska Föreningen och Unga Européer, vilket har gett stadga och kontinuitet.

Prisutdelningarna av Årets Europé på Europadagen fortsatte (För att se hela listan av pristagare, läs under Årets Europé). Med Årets Europé som främsta varumärke har föreningen efter nystarten kommit några små steg närmare det offentliga samtalet om Sveriges förhållande till övriga Europa.

Visst låter det spännande! Vill du bli medlem?