bok vad har euNästa  år  är  det  20  år  sedan  som  Sverige  blev   medlem  i  EU.  Blev  konsekvenserna  av  EU-­medlemskapet  som  vi  tänkt  oss?   Stefan  Fölster,   adjungerad  professor  i  nationalekonomi  vid  KTH  och   chef  för  Reforminstitutet   har  tillsammans  med   Fredrik  Erixon,  nationalekonom  och  chef  för   European  Centre  for  International  Political  Economy   (ECIPE),  en  tankesmedja  i  Bryssel.  systematiskt  gått   igenom  vad  medlemskapet  inneburit  jämfört  med   de  uppfattningar  som  både  ja-­   och  nejsidorna   framförde  inför  folkomröstningen  1994.  I  sin   nyutkomna  bok   ”Vad  har  EU  gjort  för  Sverige?”   analyserar  författarna  utfallet  med  vad  många  av  de   utredningar  som  då  sjösattes  trodde  skulle  ske  med   tillväxten,  sysselsättningen,  lönerna,  jämställdheten   eller  den  sociala  välfärden.  På  många  sätt  överraskar   resultaten.

 

 

Stefan  Fölster gästar  Träffpunkt  Europa  den  15  maj   och  samtalar  om  sin  bok.

Samtalet   leds  av   Ewa  Hedlund,   journalist  och   Europarörelsens  ordförande.
Tid: 15 maj 18.00 − 19.30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 13 maj.
Entrén till Europahuset stängs klockan 18.00, så kom i tid!