Skärmklipp 2016-02-08 21.35.48

– Vi behöver hjälp och stöd för att lära oss hur det fungerar här i Sverige.

Det sade Hassan Husseini, som kom ung och ensam till Sverige för fyra år sedan, på säsongens första Café Europa på kulturhuset. Intresset var stort och möteslokalen Ekoteket var fylld till sista plats.

Temat var ensamkommande barn och unga. Medverkande gjorde även Lena Karlsson från Skyddsvärnet samt Sara Karlsson, riksdagsledamot (S). Samtalsledare var Jakob Andersson, pressansvarig på Rädda barnen.

Hassan Husseini berättade om sin flykt först från Afghanistan till Iran med sin familj och därefter begav han sig själv till Europa och Sverige.

– Det var en resa som bara tar några timmar för en vanlig resenär, men för mig tog den många månader. Det var svårt och jag var väldigt trött när jag kom fram.

Han visste nästan ingenting om Sverige och om hur vårt samhälle fungerar. Så är det för nästan alla som kommer hit. Och det är svårt att få kontakt med svenskar.

– Det blir ännu jobbigare att vänta på besked om man inte vet hur processen fungerar och hur det går till här i Sverige, säger han. Tyvärr var hans erfarenhet av den Gode man han tilldelades inte särskilt god.

– Han somnade vid vårt första möte och sedan sågs vi knappt.

Lena Karlsson, enhetschef på Skyddsvärnet, en non-profit organisation med omfattande verksamhet bland flyktingar, betonade hur viktigt det är att de till de ensamkommande som individer och inte bara som en grupp. Men det har blivit svårare när det kommit så många.

Hon efterlyste informationsmaterial och handledning om hur man ska gå till väga i arbetet med ensamkommande, bland annat för att få en diskussion om värderingar och lära dem om vad som gäller i Sverige. Till exempel när det gäller jämställdhet.

– Vi har tagit fram ett eget material och andra gör det också, men det borde vara en statlig angelägenhet, sade hon.

Sara Karlsson, som inte bara sitter i riksdagen utan också för tillfället arbetar deltid med flyktingfrågor på socialkontoret i Eskilstuna, sade att det stora problemet är bristen på resurser, bland annat Gode män.

– Det är inte konstigt at det blir oroligt och bråk på flyktingförläggningar när väntetiderna är så långa och många får tränga ihop sig i sovsalar och annat boende som inte är särskilt bra, sade hon.

Även om problemen nu är i fokus, inte minst i media, finns det mänga positiva tecken också, ansåg hon.

– Det finns också en glädjande solidaritet och många frivilliga och organisationer gör fantastiska insatser, betonade hon.

Hassan Husseini är ett av många exempel på att det går bra för många ensamkommande. Han har lärt sig svenska, läst på gymnasiet, har fått arbete på Skyddsvärnet och egen lägenhet.

Tommy Svensson

Café Europa är en samtalsserie som Svenska Europarörelsen arrangerar i samarbete med Kulturhuset och Utrikespolitiska föreningen.