Margot Wallström Årets Europé 2010

Europarörelsen i Stockholm tilldelar Margot Wallström utmärkelsen Årets Europé på Europadagen den 9 maj i Kulturhuset.

I samband med Europadagen den 9 maj utses traditionellt Årets Europé av Europarörelsen.

Utmärkelsen delas ut till en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk. Bland tidigare personer som fått utmärkelsen Årets Europé i Sverige, finns kulturpersonligheter som Theodor Kallifatides, Ulf Lundell, Lukas Moodysson, men också politiker som Anita Gradin och Anna Lindh och Carl Bildt. Förra året tilldelades utmärkelsen fotografen, poeten och översättaren Lütfi Özkök. Motiveringen för Årets europé 2010 lyder:

Margot Wallström tilldelas utmärkelsen Årets europé för hennes stora insatser för att öka närvaron av Europa i Sverige och för att hon som kommissionär i EU i hög grad bidragit till att ge europasamarbetet ett mänskligt ansikte.

Utmärkelsen delas ut under Europadagen på Kulturhuset söndag den 9 maj klockan 14.45 – se www.europadagen.se

Kontaktpersoner: Lilian Öhrström, vice ordförande i Europarörelsen i Stockholm och sammankallande i kommittén som utser Årets Europé, tel. 073 505 30 66, och Owe Ivarsson tel. 070 663 75 25